Mehaanikainseneri meistriklass (Volitatud mehaanikainseneri (EKR tase 8) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks)

Esita tellimus

Toimumisaeg:23.09.2021 - 18.03.2022
Eesmärk:Õppekava eesmärk on mehaanikainseneride juhtimisalase ja erialase kompetentsi täiendamine Volitatud mehaanikainsener, tase 8 kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks erinevatel spetsialiseerumisetel.
Sihtgrupp:Mehaanikainsenerid
Teemad:Täiendusõppe õppekava sisaldab õpet tootearenduse, materjalitehnika,
tootmistehnika, robootika, seadmete hoolde ja tootmise korraldamise ning
juhtimise alal.
Õpiväljund:1. Komplekteerib meeskonna ja kasutab selle juhtimisel kaasaegset
juhtimisalast oskusteavet ja rollist tulenevaid sotsiaalseid oskusi
(juhtimise moodul).
2. Oskab püstitada ülesandeid, formuleerida probleeme, kasutada
probleemilahenduse meetodeid ja leida neile võimalikke lahendusi
(toodete arendamise moodul)
3. Oskab kasutada innovaatilisi materjale ja materjali- ning
tootmistehnoloogiaid, analüüsida materjalide ja toodete
purunemispõhjusi, modelleerida materjale ja simuleerida
tehnoloogiaid (materjalitehnika ja toodete valmistamise moodul)
4. Oskab leida sobivaid robotitehnilisi lahendusi, koostada
robotisüsteemide programme, valida robotisüsteemi komponente
ja simulatsioonikeskkondasid (robotisüsteemide arendamise
moodul)
5. Oskab eristada ja kategoriseerida masinate tõrkeid, hinnata
seadmete kriitilisuse aspekte, planeerida ja rakendada
korrashoiustrateegiaid (seadmete hoolduse ja järelevalve moodul)
6. Oskab hinnata ärivõimalusi, analüüsida ettevõtluskeskkonda,
projekteerida ja automatiseerida tootmisprotsesse- ja süsteeme,
juhtida organisatsiooni, planeerida inim- ja tehnoressursse ja
rakendada kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteeme (tootmise
korraldamise ja juhtimise moodul)
7. Oskab sertifitseerida keevitajaid ja keevitusprotsesse, kavandada
keevituse kvaliteedisüsteeme ja järelvalvet, valida
keevitusseadmeid ja uuenduslike keevitusprotsesse, arvutada
keeviskonstruktsioone ja valida katsemeetodeid (keevitustehnoloogiate moodul).
Hindamiskriteeriumid:hindamiskriteeriumid annavad moodulite õppejõud
Kommentaar:Koolituse ajakava leiate lingilt: https://register.taltech.ee/tois.php?id=26999&koolitus=27188

Meistriklassi kõigi moodulite läbimine annab 182 TP-d.
Moodulid:See kursus koosneb järgnevatest moodulitest (võimalik registreeruda moodulitele eraldi, mitte kogu kursusele):

Mehaanikainseneri meistriklass 1. moodul Juhtimine ja suhtlemine
Mehaanikainseneri meistriklass 2. moodul Toodete arendamine
Mehaanikainseneri meistriklass 3. moodul Materjalitehnika ja toodete valmistamine
Mehaanikainseneri meistriklass 4. moodul Robotisüsteemide arendamine
Mehaanikainseneri meistriklass 5. moodul Seadmete hooldus ja järelvalve
Mehaanikainseneri meistriklass 6. moodul Tootmise korraldamine ja juhtimine
Mehaanikainseneri meistriklass 7 moodul Keevitustehnoloogiad
Õppevaldkond:Tehnika, tootmine ja ehitus
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 112 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 70 akadeemilist tundi
EAP:7.0
TP:182.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Kontakt:Marika Olander, 620 3255, marika.olander@taltech.ee
Müügihind:2114.75 EUR + KM / osaleja
Märkused hinna kohta:Hind käibemaksuta 2150 eur. Varajastele registreerujatele soodustus 10% kuni 5.september 2021.
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
23.09.2021
10:00 - 10:15Tervitus ja avasõnad
Ruum: Tallinna Tehnikaülikool, ruum U05-216
Lektor: Kristo Karjust, Professor, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, doktorikraad
10:15 - 11:30Juhtimine. Strateegiline juhtimine.
Lektor: Mike Franz Wahl, Ärikorralduse instituut, Dotsent, doktorikraad
11:45 - 13:15Strateegilise juhtimise mudel. Strateegiline otsustamine.
Lektor: Mike Franz Wahl, Ärikorralduse instituut, Dotsent, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Strateegiline audit.
Lektor: Mike Franz Wahl, Ärikorralduse instituut, Dotsent, doktorikraad
15:45 - 17:15Strateegiline audit jätkub.
Lektor: Mike Franz Wahl, Ärikorralduse instituut, Dotsent, doktorikraad
24.09.2021
10:00 - 11:30Inseneride eetilised probleemid tööstuses ja juhtimises. Insenerikutse ja -eetika. Euroinseneri mõiste.
Lektor: Boris Gordon, Arvutisüsteemide instituut, emeriitdotsent, doktorikraad
11:45 - 13:15Inseneride vastutus oma tegevuse eest teistes riikides. Ajaloo õppetunnid (situatsioonide analüüsid).
Lektor: Boris Gordon, Arvutisüsteemide instituut, emeriitdotsent, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 14:45Formaalsed ja informaalsed suhtevõrgustikud. Juhi roll suhtevõrgustike kujundamisel.
Lektor: Anu Virovere, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Professor, doktorikraad
14:45 - 15:30Kommunikatiivsed oskused juhi töös. Informeerimine ja tagasisidestamine.
Lektor: Anu Virovere, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Professor, doktorikraad
15:45 - 17:15Töösuhted ja tööalased suhted. Positiivsete tööalaste suhete kujundamine.
Lektor: Anu Virovere, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Professor, doktorikraad
21.10.2021
10:00 - 11:30Mis on tootearendus? Tootearendusprotsessi etapid, meetodid probleemide lahendamiseks
Ruum: U05-216
Lektor: Martin Eerme, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
11:45 - 13:15Tootearenduse ülesande lahendamine meeskonnatööna. Paralleelselt antakse ülevaade teooriast ning jagatakse näpunäiteid, kuidas konkreetse tootearenduse etapi juures toimida ja mida tähele panna.
Lektor: Prof. Martin Eerme ja Maarjus Kirs, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, teadur, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Jätkub tootearenduse ülesande lahendamine meeskonnatööna
Lektor: Martin Eerme ja Maarjus Kirs
22.10.2021
10:00 - 12:00Ettevõtte külastus/ Tootearendusprotsessi tutvustus: Tudengivormeli arendusprotsessist läbi aegade
Lektor: Rico Jaanipere, Tudengivormeli esindaja
12:00 - 13:00Lõuna
13:00 - 15:00Erinevatest tootearendusega sotud probleemidest ja väljakutsetest reaalsete projektide näidete varal.
Lektor: Allan Lahi, Ettevõtlusosakonna Tehnoloogiasiirde keskuse ettevõtluskoostöö koordinaator. Lektor puutub igapäevaselt kokku ettevõtete probleemidega oma toodete edasiarendamisel
15:00 - 17:15Uusimast tehnoloogiast toodete väljaarendamise ja testimise faasis - virtuaalreaalsusest. Tutvustatakse ja katsetatakse VR erinevaid võimalusi tootearendusprotsessis, tuuakse näiteid VR kasutamisest maailmas.
Lektor: Mektory XR keskuse spetsialistid
25.11.2021
09:30 - 11:45Uued materjalid ja pinded. Kõrgtugevad terased.
Ruum: U05-216
Lektor: Priit Kulu, Inseneriteaduskond, emeriitprofessor, doktorikraad
11:45 - 12:30Lõuna
12:30 - 14:45Termotöötlus ja pinnatehnoloogiad.
Ruum: U05-216
Lektor: Riho Tarbe, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor, doktorikraad; Andrei Surženkov, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi teadur, doktorikraad
15:00 - 16:30Tootmistehnoloogiate arengud. Valutehnoloogia. Survetöötlus.
Ruum: U05-216
Lektor: Fjodor Sergejev, Inseneriteaduskonna dekaan, Professor, doktorikraad
16:30 - 17:15Lehtmetalli survetöötlemine.
Ruum: U05-216
Lektor: Adolf Talkop
26.11.2021
10:00 - 12:15Tööriistamaterjalid. Tööriistaterased ja kermised.
Ruum: U05-216
Lektor: Jakob Kübarsepp, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, emeriitprofessor, doktorikraad; ja Tõnu Sellin (Uddeholm Eesti OÜ).
12:15 - 13:00Lõuna
13:00 - 14:30Kihtlisandustehnoloogiad. Ülevaade tehnoloogiatest ja nende kasutusvõimalustest.
Ruum: U05-216
Lektor: Meelis Pohlak, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad, Lauri Kollo, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteadur, doktorikraad
14:45 - 16:15Materjalide ja toodete katsetamine. Mehaanilised katsetused. Materjalide valik. Katsetamine kulumisele.
Ruum: U05-216
Lektor: Mart Saarna, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemlektor, doktorikraad
16.12.2021
10:00 - 11:30Robotsüsteemid tööstuses.
Ruum: U05-216
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
11:45 - 13:15Masinate ja tootmisseadmete robotiseerimine. Paindtootmise robotsüsteemid ja mobiilsed robotid.
Ruum: U05-216
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Praktiline töö Roboti programmeerimisel. Roboti programmi koostamine arvutis.
Ruum: SOC-412, Majandusmajas, Akadeemia tee 3
Lektor: Margus Müür, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor, magistrikraad
15:45 - 17:15Programmi realisatsioon tööstusrobotil.
Ruum: SOC-412, Majandusmajas, Akadeemia tee 3
Lektor: Margus Müür, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor, magistrikraad
17.12.2021
10:00 - 11:30Robotsüsteemi modelleerimine. Robotsüsteemi modelleerimine sõltuvalt tooteperekonnast.
Ruum: U05-216
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
11:45 - 13:15Robotsüsteemi simuleerimine. Robotsüsteemide simulatsioonikeskkonnad (tootjapõhised ja üldisemad). Robotsüsteemis protsessi simuleerimine (lõiketöötlemine, viimistlus ja keevitamine). Arengusuunad robotsüsteemide simuleerimisel (offline, online programmeerimine ja VR kasutamine robosüsteemide juurutamisel).
Ruum: U05-216
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:00Avatud programmeeritavad kontrollerid ja nende programmeerimine - praktiline töö.
Ruum: U05-216
Lektor: Raivo Sell, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, robootika professor astmel kaasprofessor, doktorikraad
20.01.2022
10:00 - 11:30Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid: Tõrgete üldised põhjused ja tagajärjed; Jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik; Masinate ümberehituse üldised nõuded (CE-märgistamine)
Ruum: U05-216
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
11:45 - 13:15Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad: Strateegilised valikud hoolduses (parandav, ennetav, olekupõhine); Töökindluskeskse korrashoiu protsess; P-F intervall; Olekupõhine korrashoid ja selle tööriistad
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad: Määrimine ja õlianalüüs; Termograafia; Vibrodiagnostika; Ultrahelimonitooring; Korrasoiu infotehnoloogiline tugi
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
15:45 - 17:15Seadmete korrashoiu ja järelevalve süsteemid (+ ringkäik TalTech'is)
Lektor: Kristo Karjust, Professor, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, doktorikraad
21.01.2022
10:00 - 11:30Masinate korrashoiu riskidepõhine ohje: Seadmete kriitilisuse maatriks; Seadmete kriitilisuse pingerida; Tõrkeviisi mõju ja selle kriitilisus (FMEA ja FMECA)
Ruum: U05-216
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
11:45 - 13:15Masinate korrashoiu juhtimise raamistik: Tööstuse varahaldus ja masinate korrashoid (ISO 55001, EN 16646); Masinate korrashoid ja varahalduse protsessid; Varade seisundi monitooring; Hoolduse võtmenäitajad (EN 15341)
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:00Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine: Timmitud (lean) korrashoiu alused; Korrashoiu parendamise teekaart; Masinate korrashoiusüsteemi auditeerimine: Hooldussüsteemi oleku audit; Masinate määrimisprogrammi audit
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
10.02.2022
10:00 - 11:00Tootmise simulatsioonisüsteemid ja nende rakendamine
Ruum: U05-216; U05B-202 arvutiklass
Lektor: Kashif Mahmood, TalTech Mehaanika ja tööstustehnika instituut, teadur, doktorikraad
11:15 - 13:00Tootmise simulatisioonisüsteemid ja nende rakendamine
Ruum: U05B-202
Lektor: Aigar Hermaste, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut, lektor, tehnikateaduste magister
13:00 - 13:45Lõuna
13:45 - 15:15Protsessijuhtimine ettevõttes. Tarneahelad.
Ruum: U05-216
Lektor: Eduard Ševtšenko, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor, Tartu Ülikooli infosüsteemide kaasprofessor, doktorikraad
15:30 - 17:15Väärtusloome protsess ettevõttes. Kvaliteedijuhtimissüsteemide kasutamine ja muutused kvaliteedijuhtimises.
Lektor: Eduard Ševtšenko, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor, Tartu Ülikooli infosüsteemide kaasprofessor, doktorikraad
11.02.2022
10:00 - 11:30Tootmisprotsessi ja tulemuslikkuse parameetrid.
Ruum: U05-216
Lektor: Kristo Karjust, Professor, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, doktorikraad
11:45 - 13:15Tootmisüsteemide arendus • Tootmissüsteemide arengud • Tööstus 4.0 põhinev paindtootmissüsteem • Töötlemisseadmed 4.0
Lektor: Aigar Hermaste, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut, lektor, tehnikateaduste magister
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Tootmisprotsessid, paindlikkus, automatiseerimine ja digitaliseerimine.
Lektor: Jüri Riives, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut, emeriitprofessor, doktorikraad
15:45 - 17:15Ettevõtte digitaliseerimise audit. Kokkuvõte.
Lektor: Jüri Riives, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut, emeriitprofessor, doktorikraad
17.03.2022
10:00 - 12:15Keeviskonstruktsioonide vastavushindamine. Keevitajate ja keevitusprotseduuride sertifitseerimine.
Ruum: U05-216
Lektor: Toomas Reha, Inspecta Estonia OÜ ekspert (EN 1090, ISO 3834, keevitaja, keevitusprotseduurid)
12:15 - 13:00Lõuna
13:00 - 14:30Keevisliideste kontroll
Lektor: Mart Saarna, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemlektor, doktorikraad
14:45 - 17:00Tänapäevased keevitustehnoloogiad ja seadmed.
Lektor: Raul Rosin, RKR Seadmed OÜ, Partner, Kemppi keevitusseadmete müük; Mart Kolnes Mehaanika ja tööstustehnika instituut , peaspetsialist, doktorikraad
18.03.2022
10:00 - 11:30Keeviskonstruktsioonide arvutamise meetodid.
Ruum: U05-216
Lektor: Martin Eerme, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
11:45 - 14:00Robotkeevituse juurutamine.
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
14:00 - 14:45Lõuna
14:45 - 16:15Keevituse kvaliteedisüsteem
Lektor: Andres Laansoo. Inseneriteaduskond, emeriitdotsent, doktorikraad
16:30 - 17:15Materjalide keevitatavus.
Lektor: Andres Laansoo. Inseneriteaduskond, emeriitdotsent, doktorikraad

Esita tellimus