Mehaanikainseneri meistriklass 2 (Volitatud mehaanikainseneri (EKR tase 8) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks)

Esita tellimus

Toimumisaeg:03.11.2022 - 11.05.2023
Eesmärk:Mehaanikainseneride juhtimisalase ja erialase kompetentsi täiendamine.
Koolituse läbinutel on võimalik taotleda või pikendada Volitatud mehaanikainsener, tase 8 kutsekvalifikatsiooni.
Sihtgrupp:Mehaanikainsenerid; eelneva Mehaanikainseneri meistriklassi koolitusprogrammi läbinud
Teemad:Täiendusõppe õppekava sisaldab õpet strateegilise juhtimise, jätkusuutliku tootearenduse, robotiseerimise, kaasaegsete materjalide ja -tehnoloogiate, masinate määrimise ning tootmise digitaliseerimise alal.
Õpiväljund:• teab, tunneb ja saab aru strateegilise juhtimise olemusest ja praktilisest toimimisest, äriühingute valitsemise rollist ja tähtsusest säilenõtkes organisatsioonis;
• oskab lahendada keerulisi insenerlikke ülesandeid kasutades modelleerimise ja simulatsiooni süsteeme ja tehnikaid;
• omab ülevaadet arengutest ja tulevikusuundumustest nüüdismaterjalide ja materjalitehnoloogiate valdkonnas;
• oskab hinnata robotiseerimise vajadust ettevõttes ja konkreetse protsessi robotiseerimise otstarbekust; teab koostöörobotite kasutusvõimalusi ja eripärasid tootmises;
• teab masinate kontaktpindade kahjustumise põhjuseid ja määrdeaine rolli nende minimeerimisel; omab ülevaadet erinevate rakenduste määrimise võimalustest ning teab kriteeriume sobiva määrdeine valikuks;
• oskab kaardistada äriprotsesse ja teenuseid ning oskab neid edasi arendada; oskab hinnata tootmisprotsesside digitaliseerimise taset ja omab ülevaadet tootlikkust, töökohtade efektiivsust ja toodete kvaliteeti suurendavatest meetmetest. Oskab kasutada simulatsioonitarkvara protsesside optimeerimiseks;
• omab ülevaadet laserkeevituse võimalustest, keevistoodete projekteerimise etappidest ning robotkeevituse rakiste valimisest; tunneb liimimistehnoloogiaid.
Hindamiskriteeriumid:hindamiskriteeriumid annavad moodulite õppejõud
Kommentaar:Moodulkursus "Mehaanikainseneri meistriklass 2" koosneb 7 moodulist. Ajakavad, moodulite info ja registreerumise lingid on leitavad aadressilt: https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=33487
Moodulid:See kursus koosneb järgnevatest moodulitest (võimalik registreeruda moodulitele eraldi, mitte kogu kursusele):

Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 1 - Juhtimine
Tootearendus (Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 2)
Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 3 - Jätkusuutlikkus ja rohepööre materjalitehnoloogias
Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 4 - Robotiseerimine
Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 5 - Masinate määrimise alused
Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 6 - Digitaliseerimine tootmises
Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 7 - Liittehnoloogiad
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 96 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 60 akadeemilist tundi
EAP:6.0
TP:156.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Kontakt:Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee
Müügihind:2257.38 EUR + KM / osaleja
Märkused hinna kohta:Varajastele registreerujatele soodustus 10% kuni 30.sept.2022. Lisasoodustus: Kolm osalejat ühest ettevõttest kahe hinna eest.
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
03.11.2022
10:00 - 10:10Tervitus ja avasõnad
Lektor: Kristo Karjust, Professor, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, doktorikraad
10:10 - 13:15Majanduskeskkonna arengusuunad. Tehnoloogilised muutused. Rohe- ja ringmajandus
Lektor: Ulrika Hurt, ärikorralduse instituudi lektor, Merle Küttim, ärikorralduse instituudi teadur, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Üldjuhtimisest isejuhtiva organisatsioonini. Äriühingute valitsemine. Väärtused teoorias ja praktikas
Lektor: Mike Franz Wahl, Ärikorralduse instituut, Dotsent, doktorikraad
04.11.2022
10:00 - 13:15Tööelu kvaliteet. Positiivsete suhete loomine ja juhtimine organisatsioonis. Tööstress ja sellega toimetulek
Lektor: Mare Teichmann, OÜ PE Konsult tegevjuht, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Juhi-liidri kompetentsid. Erialane ja sotsiaalne kompetents, vaimne ja füüsiline heaolu, liidrikompetents, tõhusus. Juhi roll suhtevõrgustike kujundamisel. Suhtlemine. Kommunikatiivsed oskused juhi töös. Avalik esinemine ja kõnepidamine. Meeskondade juhtimine ja motiveerimine. Kuidas mõõta meeskondade edukust ja toimimist. Võimalikud konfliktid ja nende lahendamine meeskonnas.
Lektor: Anu Virovere, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Professor, doktorikraad
08.12.2022
10:00 - 13:15"Roheliste" toodete arendamise eesmärgid/sihid. "Roheliste" toodete arendamise strateegiad
Lektor: Maarjus Kirs, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, teadur, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Tootearendusprojektide analüüs ja hindamine jätkusuutliku projekteerimise valguses. Jätkusuutlike projekteerimisemeetodite valik ja rakendamine uuritavate näidete jaoks. Uuendusliku ja jätkusuutliku lahenduse välja töötamine vastavalt keskkonna analüüsile. Tuleviku suundumused tootearenduses (vahendid, metoodikad)
Lektor: Kaimo Sonk, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Vanemlektor, doktorikraad
09.12.2022
10:00 - 13:15Praktiliste näiteülesannete lahendamine kergtugevate konstruktsioonide analüüsimisel/välja töötamisel
Lektor: Martin Eerme, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Generatiivne projekteerimine
Lektor: Indrek Kiolein
12.01.2023
10:00 - 11:30Kulumiskindlad materjalid ja kulumine rohetriboloogia aspektist
Lektor: Kristjan Juhani, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad
11:45 - 13:15Nüüdiskõrgtugevad terased: mikrostruktuuri disain, liigitus ning kasutamine
Lektor: Jakob Kübarsepp, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, emeriitprofessor, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Nüüdiskõrgtugevad terased (teema jätkub)
Lektor: Jakob Kübarsepp, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, emeriitprofessor, doktorikraad
15:45 - 17:15Pulbermetallurgia – võimalused, tehnoloogiad ja tooted
Lektor: Marek Tarraste, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi teadur, doktorikraad
13.01.2023
10:00 - 11:30Kaasaegsed arengud metallide tugevdamise valdkonnas - energiasäästlik ja keskkonnasõbralik termotöötlus.
Lektor: Riho Tarbe, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor, doktorikraad;
11:45 - 13:15Kaasaegsed arengud metallide tugevdamise valdkonnas – pindamine. Süsinikupõhised tribopinded.
Lektor: Andrei Surženkov, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi teadur, doktorikraad
13:45 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Materjalide taaskasutuspotentsiaal ja -tehnoloogiad.
Lektor: Dmitri Goljandin, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteadur, doktorikraad
15:45 - 17:15Kaasaja arengusuunad materjaliuuringutes
Lektor: Mart Viljus, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteadur, doktorikraad
09.02.2023
10:00 - 13:15Robotiseerimise otstarbekus ettevõttes. Robotiseeritud töökoha kavandamine. Erinevad rakendusvaldkonnad
Lektor: Jüri Riives, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Roboti valik ja EOAT süsteemi kasutamine. Robotiseeritud töökoha tulemuslikkus
Lektor: Jüri Riives, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
10.02.2023
10:00 - 11:30Mobiilsed robotid ettevõtte siselogistikas
Lektor: Raivo Sell, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Kaasprofessor tenuuris, doktorikraad
11:45 - 13:15Koostöörobotite rakendamine tootmisprotsessis
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Praktilised näited mobiilsete robotite ja koostöörobotite rakendamisest tööstuses
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
15:45 - 17:15Coboti praktiline ülesanne ja programmeerimine
Lektor: Margus Müür, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi lektor, magistrikraad
09.03.2023
10:00 - 13:15Hõõrdumine ja kulumine masinais. Tööstusmäärdeained: õlid ja määrded (baasõlid, manused, tihkestid) Tööstusõli tähistus ja tehnilised omadused (viskoossus, viskoossusindeks, hangumispunkt, leekpunkt, sööbe- ja kulumistõkestus). Tööstusmäärde tähistus ja tehnilised omadused (penetratsioon ja NLGI omadusklass, tilktemperatuur, uhtekindlus)
Ruum: U05-303, Ehitajate tee 5, 5.õppehoone
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Määrdeaine tööiga ja selle mõjurid (tahkisesaaste, õlifiltri tõhusus, veerelaagri tihendus, soojus, vesi jne). Määrdeainete jätkusuutlik kasutus. Masinate määrimise probleemilahendus (ekspertiiside näited jne)
Ruum: U05-303, Ehitajate tee 5, 5.õppehoone
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
13.04.2023
10:00 - 13:15Tarneahela ärianalüüs. Digilahendused tarneahela digitaliseerimiseks. Ladustamise ja Logistika protsessi digitaliseerimine- E-CMR mõiste ja töötamise põhimõtted. Nõudluse planeerimise protsessi digitaliseerimine. Ostuprotsesside integratsioon tootmise planeerimise protsessidega. Tootmise planeerimine ERP tarkvaras, erinevad planeerimise viisid ETO, MTO, MTS.
Lektor: Eduard Ševtšenko, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor, Tartu Ülikooli infosüsteemide kaasprofessor, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Kliendi tagasiside mooduli võimalused digitaalses tarneahelas. Protsesside kaardistamise ja analüüs protsessid. Teenuste kaardistamine ja MVP (Minimum Viable product) loomine
Lektor: Eduard Ševtšenko, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor, Tartu Ülikooli infosüsteemide kaasprofessor, doktorikraad
15:45 - 17:15Rohepööre tootmises ja tuleviku arengud
Lektor: Jüri Riives, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
14.04.2023
10:00 - 11:30Tootmisprotsesside digitaliseerimine suurendamaks tootlikkust, töökohtade efektiivsust ja toodete kvaliteeti
Lektor: Kristo Karjust, Professor, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor, doktorikraad
11:45 - 13:15Ettevõtte digitaliseerimine läbi simulatsioonitarkvarade ning protsesside simulatsiooni ja prognoosimise
Lektor: Aigar Hermaste, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut, lektor, tehnikateaduste magister
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Tootmisprotsesside digitaliseerimine (Digikaksik) - ettevõtte konkurentsivõime suurendamiseks
Lektor: Vladimir Kuts, Taltech Mehaanika ja tööstustehnika instituut, teadur, doktorikraad
11.05.2023
10:00 - 11:30Robotkeevituse rakised ja elemendid keevistoodetele. Praktilised näited tööstusest.
Lektor: Martinš Sarkans, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur, doktorikraad
11:45 - 13:15Keevistoodete projekteerimise etapid ja nende sisu survemahutite näitel.
Lektor: Kristjan Jagomann. Juhtiv projekteerija ettevõttes Estanc AS
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Laserkeevituse juurutamine ettevõttes
Lektor: Robert Ladva, Laserline OÜ
15:45 - 17:15Liimimistehnoloogiate tutvustus
Lektor: Mikk Tamur. Peaprojektijuht ettevõttes AS Vertex Estonia

Esita tellimus