Tootearendus (Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 2)

Esita tellimus

Toimumisaeg:08. - 09.12.2022
Eesmärk:Anda ülevaade tuleviku suundumustest tootearenduses, jätkusuutliku ja generatiivse projekteerimise põhimõtetest ning modelleerimise ja simulatsiooni tehnikatest.
Sihtgrupp:mehaanikainsenerid, projekteerijad, arendusjuhid, projektijuhid, tehnoloogid, spetsialistid, eelneva Mehaanikainseneri meistriklassi koolitusprogrammi läbinud
Teemad:1) rohepööre tootearenduses
2) kergtugevad konstruktsioonid
3) generatiivne projekteerimine
4) jätkusuutlik projekteerimine
5) tuleviku suundumused tootearenduses
Õpiväljund:Mooduli läbinu:
1) omab teadmisi generatiivse projekteerimise põhimõtetest;
2) oskab püstitada optimeerimisülesanded korrektsete rajatingimustega;
3) oskab hinnata toote valmistatavust erinevatel seadmetel;
4) oskab lahendada insenerlikke ülesandeid kasutades modelleerimise ja simulatsiooni süsteeme ja tehnikaid;
5) omab teadmisi jätkusuutliku projekteerimise põhimõtetest ja oskab välja pakkuda alternatiivseid lahendusi jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Hindamiskriteeriumid:hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud
Kommentaar:Moodulkursus "Mehaanikainseneri meistriklass 2" koosneb 7 moodulist. Tervele moodulkursusele saab registreeruda siin : https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=33487
Peamoodul:Mehaanikainseneri meistriklass 2 (Volitatud mehaanikainseneri (EKR tase 8) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks)
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi
EAP:1.0
TP:26.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Kontakt:Eveliis Saar, 620 3249, eveliis.saar@taltech.ee; Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee
Müügihind:403.28 EUR + KM / osaleja
Märkused hinna kohta:Varajastele registreerujatele soodustus 10% kuni 30.sept.2022
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
08.12.2022
10:00 - 13:15"Roheliste" toodete arendamise eesmärgid/sihid. "Roheliste" toodete arendamise strateegiad
Lektor: Maarjus Kirs, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, teadur, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Tootearendusprojektide analüüs ja hindamine jätkusuutliku projekteerimise valguses. Jätkusuutlike projekteerimisemeetodite valik ja rakendamine uuritavate näidete jaoks. Uuendusliku ja jätkusuutliku lahenduse välja töötamine vastavalt keskkonna analüüsile. Tuleviku suundumused tootearenduses (vahendid, metoodikad)
Lektor: Kaimo Sonk, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Vanemlektor, doktorikraad
09.12.2022
10:00 - 13:15Praktiliste näiteülesannete lahendamine kergtugevate konstruktsioonide analüüsimisel/välja töötamisel
Lektor: Martin Eerme, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Generatiivne projekteerimine
Lektor: Indrek Kiolein

Esita tellimus