Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 5 - Masinate määrimise alused

Esita tellimus

Toimumisaeg:09.03.2023
Eesmärk:Mooduli eesmärk on kuulajad kurssi viia masinate määrimise põhialuste ja parimate praktikatega
Sihtgrupp:mehaanikainsenerid; eelneva Mehaanikainseneri meistriklassi koolitusprogrammi läbinud
Teemad:1) määrdeainete liigid (vedel, tihke, gaasiline, tahke), koostis ja tööpõhimõte
2) baasõlid (mineraalne, sünteetiline, biolagunev)
3) määrdetihkestid
4) määrdeainete omadused (oksüdatsioonikindlus, soojuskindlus, korrosioonitõrje, sööbekindlus jne)
5) määrdeainete saastumine ja puhtus
6) määrdeainete kasutus ja valik (laagrimäärdeained, transmissiooniõlid, kompressoriõlid, hüdrovedelikud, trossi- ja ketimäärdeained jne)
7) masinate määrimise probleemilahendus (ekspertiiside näited jne)
Õpiväljund:Mooduli läbinu:
1) teab masinate kontaktpindade kahjustumise põhjuseid ja määrdeaine rolli nende minimeerimisel. Mõistab määrimise tähtsust masina töökindluse olulise alusena
2) oskab eristada baasõlisid omaduste ning kasutusvaldkonna järgi ning määrdeid tihkesti eriomaduste alusel. Tunneb määrdeainete ja tihkestite segamisest tulenevaid riske
3) teab tööstusõli ja tööstusmäärde tehniliste põhiparameetrite sisu ja tähendust
4) tunneb määrdeaine saastumise ja riknemise allikaid ning oskab rakendada vastumeetmeid
5) teab kriteeriume sobiva määrdeine valikuks. Oskab määrimisprobleeme ennetavalt tuvastada
Hindamiskriteeriumid:hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud
Kommentaar:Moodulkursus "Mehaanikainseneri meistriklass 2" koosneb 7 moodulist. Tervele moodulkursusele saab registreeruda siin : https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=33487
Peamoodul:Mehaanikainseneri meistriklass 2 (Volitatud mehaanikainseneri (EKR tase 8) kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks ja pikendamiseks)
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 5 akadeemilist tundi
EAP:0.0
TP:13.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Priit Põdra, PhD, Taltech mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor
Kontakt:Eveliis Saar, 620 3249, eveliis.saar@taltech.ee; Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee
Müügihind:216.39 EUR + KM / osaleja
Märkused hinna kohta:Kolm osalejat samast ettevõttest kahe hinna eest.
Registreerumise tähtaeg:03.03.2023
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
09.03.2023
10:00 - 13:15Hõõrdumine ja kulumine masinais. Tööstusmäärdeained: õlid ja määrded (baasõlid, manused, tihkestid) Tööstusõli tähistus ja tehnilised omadused (viskoossus, viskoossusindeks, hangumispunkt, leekpunkt, sööbe- ja kulumistõkestus). Tööstusmäärde tähistus ja tehnilised omadused (penetratsioon ja NLGI omadusklass, tilktemperatuur, uhtekindlus)
Ruum: U05-303, Ehitajate tee 5, 5.õppehoone
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 17:15Määrdeaine tööiga ja selle mõjurid (tahkisesaaste, õlifiltri tõhusus, veerelaagri tihendus, soojus, vesi jne). Määrdeainete jätkusuutlik kasutus. Masinate määrimise probleemilahendus (ekspertiiside näited jne)
Ruum: U05-303, Ehitajate tee 5, 5.õppehoone
Lektor: Priit Põdra, Mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, doktorikraad.

Esita tellimus