MS Exceli automatiseerimine makrode abil
17. - 18.10.2024

Osaleja andmed
Eesnimi: * Sisesta eesnimi
Perekonnanimi: * Sisesta perekonnanimi
Isikukood: * Isikukoodis on viga!Vali sugu.

E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!
Telefon:
Asutus: * Sisesta asutus
Ametikoht: * Sisesta ametikoht
Aadress:
Linn/maakond:
Postiindeks:
Maksja andmed
 
Nimi: * Sisesta maksja nimi
Isikukood: * Isikukoodis on viga! Vali sugu. Sünnikuupäevas on viga!

Aadress: * Sisesta aadress
Linn/maakond:
Postiindeks:
Telefon:
E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!
Märkused:
Kust saite info koolituse kohta: Vali allikas
Infokiri:

Koolitusest loobumisest palume teavitada niipea kui võimalik kirjalikult koolituse programmis märgitud kontaktisiku meiliaadressil (marika.tamm@taltech.ee).

Koolitusest loobumise tingimused (vastavalt TalTech Täiendõppe eeskirja §6-le):

(1) Täiendusõpe on ülikooli poolt osutatav tasuline teenus. Täiendusõppeteenuse hind kujuneb vastavalt ülikoolis kehtestatud tasumääradele ja hinnakalkulatsioonile.

(2) Täiendusõppe eest tasumise ja õppest loobumise tingimused:

1) Registreerunul tekib õppeteenustasu tasumise kohustus. Õppeteenustasu kuulub maksmisele mitte hiljem kui neli (4) tööpäeva enne täiendusõppe algust.

2) Kui registreerunu loobub täiendusõppest varem kui neli (4) tööpäeva enne täiendusõppe algust, õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki.

3) Kui registreerunu loobub täiendusõppest üks (1) kuni kolm (3) tööpäeva enne täiendusõppe algust, tekib õppeteenustasu tasumise kohustus 50% ulatuses kogu õppeteenustasust.

4) Kui registreerunu ei ole ette teatanud täiendusõppest loobumisest ja täiendusõppele ei ilmu, tekib õppeteenustasu tasumise kohustus 100% ulatuses kogu õppeteenustasust.

5) Täiendusõppe mittetoimumisel ülikooli süül, tagastab ülikool registreerunule õppeteenustasu täies ulatuses.