Курсы повышения квалификации для преподавателей автошкол

Сделать заказ

Курс на русском!


Время проведения:13. - 27.02.2024
Цель:Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng.
Целевая группа:mootorsõidukijuhi õpetajad
Предпосылки:Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend.

Koolitajale esitatakse:
1) Maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus;
2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendav juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse
Содержание:Последние изменения в законодательстве. Как трактовать ПДД на экзаменах по теории и вождению.
Безопасность дорожного движения в контексте различных транспортных средств.
Современные транспортные средства, виды топлива и системы помощи водителю.
Госэкзамен по вождению глазами экзаменатора.
Oсобенности и нюансы дорожного страхования.
Oбеспечение безопасности во время учебного вождения.
Результаты обучения:Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning autokooli tööd reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet mootorsõiduki juhtide eksamineerimisest ja liiklusohutusest Eestis ja Euroopas.
Критерии оценки:Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iga teema lõpus.
Язык обучения:русский
Объём курса:обучение в классе: 40 академические часы
Документ, подтверждающий прохождение курса:Свидетельство
Лектор:Juri Ess (TalTech, Liikluslab), Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ), Aleksei Kazakov (Toyota Baltic), Riho Tänak (Transpordiamet), Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ), Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ)
Цена:304.17 EUR + НДС / участник
График:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
13.02.2024
10:00 - 17:30Последние изменения в законодательстве. Как трактовать ПДД на экзаменах по теории и вождению.
Лектор: Juri Ess (TalTech, Liikluslab)
16.02.2024
10:00 - 17:30Безопасность дорожного движения в контексте различных транспортных средств.
Лектор: Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ)
20.02.2024
10:00 - 17:30Современные транспортные средства, виды топлива и системы помощи водителю.
Лектор: Aleksei Kazakov (Toyota Baltic)
22.02.2024
10:00 - 13:15Госэкзамен по вождению глазами экзаменатора.
Лектор: Riho Tänak (Transpordiamet)
14:15 - 17:30Особенности и нюансы дорожного страхования.
Лектор: Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ)
27.02.2024
10:00 - 17:30Обеспечение безопасности во время учебного вождения.
Лектор: Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ)

Сделать заказ