Mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitus

Esita tellimus

Toimumisaeg:10. - 19.02.2024
Eesmärk:Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng.
Sihtgrupp:mootorsõidukijuhi õpetajad
Eeldused:Õpetaja täienduskoolitusel osalejal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki, autorongi või masina juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend.

Koolitajale esitatakse:
1) Maanteeameti väljastatud õpetaja tunnistus;
2) vastava mootorsõiduki kategooria, autorongi või masina juhtimisõigust tõendav juhiluba, mille osas täienduskoolitust taotletakse
Teemad:Seadusandluse viimased muudatused. Kuidas tõlgendada liiklusreegleid teooria- ja sõidueksami kontekstis.
Liiklusohutus erinevate sõidukite lõikes.
Kaasaegsed sõidukid, kütused ja juhiabisüsteemid.
Riiklik sõidueksam läbi eksamineerija silmade.
Maksud 2024: mida arvestada töötaja- ja ettevõtjana. Suhtlemine Maksu- ja tolliametiga. Liikluskindlustuse omapärad ja nüansid.
Ohutuse tagamine liiklusõppe käigus.
Õpiväljund:Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning autokooli tööd reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja omab põhjalikku ülevaadet mootorsõiduki juhtide eksamineerimisest ja liiklusohutusest Eestis ja Euroopas.
Hindamiskriteeriumid:Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iga teema lõpus.
Õppevaldkond:Haridus
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Juri Ess (TalTech, Liikluslab), Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ), Aleksei Kazakov (Toyota Baltic), Riho Tänak (Transpordiamet), Helen Toomiste (Tuukan OÜ), Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ), Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ)
Müügihind:304.17 EUR + KM / osaleja
Registreerumise tähtaeg:09.02.2024
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
10.02.2024
10:00 - 17:30Seadusandluse viimased muudatused. Kuidas tõlgendada liiklusreegleid teooria- ja sõidueksami kontekstis.
Lektor: Juri Ess (TalTech, Liikluslab)
12.02.2024
10:00 - 17:30Liiklusohutus erinevate sõidukite lõikes.
Lektor: Vitali Nester (TalTech, Vinest OÜ)
14.02.2024
10:00 - 17:30Kaasaegsed sõidukid, kütused ja juhiabisüsteemid.
Lektor: Aleksei Kazakov (Toyota Baltic)
15.02.2024
10:00 - 13:15Riiklik sõidueksam läbi eksamineerija silmade.
Lektor: Riho Tänak (Transpordiamet)
14:15 - 17:30Maksud 2024: mida arvestada töötaja- ja ettevõtjana. Suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga
Lektor: Helen Toomiste (Tuukan OÜ)
19.02.2024
10:00 - 13:15Liikluskindlustuse omapärad ja nüansid.
Lektor: Valeri Golik (InPro Insurance Brokers OÜ)
14:15 - 17:30Ohutuse tagamine liiklusõppe käigus.
Lektor: Vladimir Sillaste (Safety1 Expert OÜ)

Esita tellimus