Töökeskkonna kvaliteedi juhtimine (K2023)

Esita avaldus

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:29.01.2024 - 26.01.2025
Eesmärk:Mikrokraadi eesmärk on anda teadmised ja oskused kujundada ja arendada töökeskkondi kõikidel tasanditel töötavatele töötajatele, mis tagaks inimeste suurema rahulolu ja samas ka parandaks ka organisatsioonide tootlikkust, kohanemisvõimet ja tõhusust.
Sihtgrupp:Personalitöötajad ja –juhid, töökeskkonna spetsialistid, keskastmejuhid, juhi assistendid ja kõik teised, kes puutuvad kokku töö ja töökeskkonna korraldamisega.
Eeldused:Bakalaureuse kraad
Teemad:MMP5610 Tööturuprotsessid ja poliitika, 6 EAP/sügissemester
MMP5580 Tööelukvaliteedi juhtimine, 6 EAP/sügissemester
MMP5650 Tööpsühholoogia, 6 EAP/kevadsemester
MMP5600 Personaliuuringud, 6 EAP/kevadsemester
Õpiväljund:Koolituse läbinu oskab:
- kujundada strateegiaid töökeskkonna kvaliteedi parandamiseks ja parema tasakaalu saavutamiseks;
- hinnata ja kujundada töökohti ning koostada töökeskkonna riskianalüüsi;
- hinnata psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju ning oskab rakendada ennetavaid meetmeid.
Hindamiskriteeriumid:Õppeainete sooritamine. Lisakriteerium: psühhosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüsi koostamine.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 160 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 464 akadeemilist tundi
EAP:24.0
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Velli Parts MMP5610, MMP5600; Karin Reinhold MMP5580; Liina Randmann MMP5650 -Ärikorralduse instituut
Kontakt:avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Liina Randmann, 6202656
Müügihind:1680 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta:Hind kujuneb vastavalt Taltechi hinnakirjale ainepunkti põhiselt ja vaadatakse üle igal õppeaastal.
Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.
Registreerumise algus:02.01.2024 00:00
Registreerumise tähtaeg:19.01.2024
Koht:Akadeemia tee 3

Esita avaldus