Teenusedisain 23S

Esita avaldus

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:29.01.2024 - 26.01.2025
Eesmärk:Mikrokraadikava läbimine võimaldab:
- Omandada teadmisi oskusi teenusedisainist nii juhtimis- kui ka operatiivtasandil;
- Kasvatada kompetentse teenuseinnovatsiooni valdkonnas juhtimisotsuste tegemiseks;
- Omandada teadmisi elamusteenustest ja elamusturundusest, mis toetavad innovaatiliste lahenduste turule toomist.
Sihtgrupp:Tipp- ja keskastme juhid, kelle vastutusalasse kuulub toodete või teenuste arendamine ja/või teenusorganisatsiooni juhtimine.
Eeldused:Nõutav on vähemalt bakalaureusekraad. Esitada tuleb motivatsioonikiri ja toimub vestlus veebis, eelnevalt kokkulepitud ajal.Kava on mõeldud tipp- ja keskastme juhtidele, kellel on oma töökogemuses kokkupuude toodete või teenuste arendamisega või selle juhtimisega.
Teemad:MMM5520 Strateegiline teenusedisain 6EAP/ sügissemester
MMM5530 Kvalitatiivsed uurimismeetodid 6EAP/ sügissemester
MMM5340 Elamusturundus ja teenusedisain 6EAP/kevadsemester
MMM5470 Teenusedisain 6EAP/ kevadsemester
MMM5510 Prototüüpimine teenusedisainis 6 EAP/ kevadsemester
Õpiväljund:Mikrokraadikava läbinu
* tunneb kaasaegseid kliendikeskse teenusmajanduse ja elamusmajanduse paradigmasid;
* mõistab kliendikeskse innovatsiooni ja ärimudeli innovatsiooni teoreetilisi kontseptsioone;
* oskab rakendada peamisi teenusedisaini tööpõhimõtteid juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
* on kompetentne osalema teenusedisaini projektides, neid juhtima ja/või olema teadlik teenusedisaini tellija.

Hindamiskriteeriumid:Õppeainete sooritamine positiivsele tulemusele.
Kommentaar:Mikrokraadikavale võetakse vastu 8 osalejat. Kandideerimistingimused: Vähemalt bakalaureusekraad. Esitada motivatsioonikiri ja toimub vestlus.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 320 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 460 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:MMM5520 Jana Kukk
MMM5530
MMM5340 Anu Leppiman
MMM5470 Jana Kukk
MMM5510 Laura Kullerkupp
Kontakt:avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Jana Kukk, 51965073, jana.kukk@taltech.ee
Müügihind:2100 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta:Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.
Registreerumise algus:02.01.2024 00:00
Registreerumise tähtaeg:19.01.2024
Koht:Akadeemia tee 3

Esita avaldus