Personali värbamine

Esita avaldus

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:29.01.2024 - 26.01.2025
Eesmärk:Mikrokraadi kava eesmärgiks on anda osalejatele arusaamine ja arendada kriitilist lähenemist värbamis- ja valikumeetoditele ja -protsessidele ning anda oskused kuidas tulemuslikult töötajaid otsida ja teha valikuid õigete inimeste värbamiseks vakantsetele ametikohtadele.
Sihtgrupp:Personali spetsialistid ja juhid, kelle tööülesannete hulka kuulub inimeste värbamine ja valik.
Eeldused:Nõutav bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Oskus lugeda ja mõista inglisekeelset teaduskirjandust.
Teemad:MMP5610 - Tööturuprotsessid ja poliitika/6 EAP/sügissemester
MMP5630 - Personali valik ja hindamine/6EAP/sügissemester
MMP5650 - Tööpsühholoogia/6EAP/kevadsemester
Õpiväljund:Mikrokraadi kava läbinu:
• oskab hinnata tööturu situatsiooni ja sellest tulenevaid võimalusi sobivate kandidaatide leidmiseks;
• oskab teha tööanalüüsi ja selle pinnalt koostada vakantse töökoha täitmiseks sobivat töö- ja isikukirjeldust;
• oskab luua ametikoha täitmiseks sobivat värbamisprotsessi ja valida sobivaid värbamismeetodeid;
• teab värbamisele esitatavaid eetilisi nõudmisi, oskab nendega arvestada värbamisprotsessi kujundades ja on valmis neid järgima
Hindamiskriteeriumid:Lisaks ainete positiivsele läbimisele tuleb õppijal analüüsida enda organisatsiooni värbamise protsessi ja teha täiendamise või parandamise ettepanekud.
Kommentaar:Mikrokraadikavale võetakse vastu 15 osalejat. Kandideerimistingimused: Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Vajalik oskus lugeda inglisekeelset teaduskirjandust.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 96 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 372 akadeemilist tundi
EAP:18.0
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Liina Randmann (MMP5650, MMP5630 ärikorralduse instituut); Velli Parts (MMP5610 ärikorralduse instituut)
Kontakt:Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee
Müügihind:1260 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta:Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.
Registreerumise algus:02.01.2024 00:00
Registreerumise tähtaeg:19.01.2024
Koht:Akadeemia tee 3

Esita avaldus