Matemaatika riigieksamiks ettevalmistuskursus

Esita tellimus

Toimumisaeg:30.10.2023 - 21.04.2024
Eesmärk:Kursuse eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks.
Sihtgrupp:12.klassi õpilased
Eeldused:Õppetöö toimub Moodle`i e-õppe keskkonnas. E-kursusel õppija peab omama arvutikasutamise algoskust ning oskama töötada internetipõhiselt.
Õppematerjalid, kontrolltööd ja testid asuvad Moodle`i e-õppe keskkonnas. Täpne juhend antakse kursusel osalejatele kursuse alguses Moodle`i e-õppe keskkonnas.
Teemad: Kursusel korratakse järgnevaid teemasid:

arvutamine,
ratsionaalavaldiste lihtsustamine,
irratsionaalavaldiste lihtsustamine,
planimeetria + trigonomeetria,
trigonomeetrilised taandamisvalemid,
trigonomeetriliste avaldiste teisendamine,
trigonomeetriliste funktsioonide graafikud ja nende uurimine,
vektor tasandil,
joone võrrand tasandil,
tõenäosusteooria,
statistika,
jadad,
eksponentfunktsioon, eksponentvõrrandid,
logaritmid,
tuletis ja tema rakendused,
ruumigeomeetria.
Õpiväljund:Kursuse läbinud õpilane: lihtsustab ratsionaalavaldisi ja irratsionaalavaldisi; lahendab: trigonomeetria abil planimeetriaga seonduvaid ülesandeid, graafikute abil lihtsamaid trigonomeetrilisi võrrandeid ja -võrratusi, vektorite abil planimeetriaga seonduvaid ülesandeid, aritmeetilise ja geomeetrilise jadaga seonduvaid ülesandeid, eksponentvõrrandeid ja -võrratusi, logaritmvõrrandeid ja -võrratusi, ülesandeid tuletise rakendustele, ruumigeomeetria ülesandeid; teisendab trigonomeetrilisi avaldisi; joonestab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid ning uurib neid; oskab sirge ja ringjoone võrrandite abil lahendada planimeetriaga seonduvaid ülesandeid; tunneb: eksponentfunktsiooni omadusi, logaritmfunktsiooni omadusi.
Hindamiskriteeriumid:Koondhinne kujuneb testide ja kontrolltööde eest saadud punktide summast. Kokku on võimalik kursuse jooksul saada kuni 100 punkti (testide eest kuni 50 punkti, kontrolltööde eest kuni 50 punkti. Tunnistuse saamiseks tuleb saada vähemalt 60 punkti.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 15 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 65 akadeemilist tundi
EAP:3.0
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Maarika Virkunen ja Monika Jänis
Kontakt:Anna Kaljusaar, 55693380, anna.kaljusaar@taltech.ee
Müügihind:98.36 EUR + KM / osaleja
Registreerumise tähtaeg:29.10.2023
Koht:E-õpe Moodle keskkonnas

Esita tellimus