Ettevõtluspädevuse mudeli lõimimine õppeainetesse

Esita tellimus

Toimumisaeg:22.09.2023
Eesmärk:Anda ülevaade ettevõtlusõppe põhialustest ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest teistesse õppeainetesse. Luua eeldused ettevõtluspädevuse eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks arendamiseks igapäevases õppetöös läbi õppijat toetava keskkonna kujundamise.
Sihtgrupp:Kõrg- ja kutsekoolide lektorid, üldhariduskoolide õpetajad.
Teemad:Anda ülevaade ettevõtlusõppe põhialustest ettevõtlusõppe lõimimise võimalustest teistesse õppeainetesse. Luua eeldused ettevõtluspädevuse eesmärgipärasemaks ja süsteemsemaks arendamiseks igapäevases õppetöös läbi õppijat toetava keskkonna kujundamise.
Õpiväljund:Koolituse läbinu:
- Mõistab ettevõtluspädevuse sisu ning selle toetamise võimalusi klassiruumis.
- Seostab õppijat toetava keskkonna loomise printsiipe ettevõtluspädevuse arendamisega.
- Analüüsib enda õpetamistegevuses võimalusi ning arengukohti ettevõtluspädevuse süsteemsemaks toetamiseks.
- Planeerib teadlikult mõnda enda poolt valitud õppetegevust selliselt, et see oleks ettevõtluspädevuse arengut toetav.
Hindamiskriteeriumid:mitteeristavad
Õppevaldkond:Haridus
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Katrin Arvola, Marianne Kallaste
Märkused hinna kohta:Ettevõtlusõppe programmi koolituse läbiviimist toetatakse Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühma kuuluvale isikule tasuta.
Registreerumise tähtaeg:22.09.2023
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, SOC-314
22.09.2023
09:30 - 11:45Ettevõtluspädevuse mudeli tõlgendamine ja ettevõtluspädevuse arendamise juhendi rakendamine öppetöös. Ettevõtlusõppe kavandamine ja enesehindamise integreerimine õppeprotsessi. Võimalused ettevõtluspädevuse mudeli integreerimiseks õppeainesse. Näited ja arutelu.
Lektor: Marianne Kallaste, Katrin Arvola
11:45 - 12:30Lõuna
12:30 - 14:45Võimalused ettevõtluspädevuse mudeli integreerimiseks õppeainesse. Näited ja arutelu.
Lektor: Marianne Kallaste, Katrin Arvola
14:45 - 15:00Kohvipaus
15:00 - 17:00Töö meeskondades. Ettevõtluspädevuse alapädevuse integreerimine valitud õppetegevusse. Meeskonnatöö ettekanded ja tagasiside.
Lektor: Katrin Arvola

Esita tellimus