Ettevalmistav kursus 9. klassi keemiaolümpiaadiks

Esita tellimus

Tunde ei toimu 25.10.23, 20.12.23, 27.12.23 ja 3.01.24, 07.02.24


Toimumisaeg:27.09.2023 - 14.02.2024
Eesmärk:Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks
Sihtgrupp:9. klassi õpilased
Teemad:Edukas esinemine keemiaolümpiaadil
Hindamiskriteeriumid:Osalemine vähemalt 70%
Kommentaar:Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.15 - 17.45.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 30 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiina Mägi ( Inglise Kolledž)
Kontakt:Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee
Müügihind:49 EUR / osaleja
Registreerumise algus:11.09.2023 16:00
Ajakava:
TalTech, Tallinna Reaalkool
27.09.2023
16:15 - 17:45Metallide keemilised omadused, metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida (pingerida)
Ruum: Tallinna Reaalkool 305
Lektor: Katrin Soika
04.10.2023
16:15 - 17:45Redoksreaktsioonid, redoksreaktsioonide analüüs
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
11.10.2023
16:15 - 17:45Anorgaanilised ained: oksiidid ja nende keemilised omadused, amfoteersus
Ruum: TalTech, U05-404
Lektor: Kadriann Tamm
18.10.2023
16:15 - 17:45Valik ülesandeid anorgaaniliste ainete vahelistest keemilistest reaktsioonidest
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Katrin Soika
01.11.2023
16:15 - 17:45Valik ülesandeid anorgaaniliste ainete seostest
Ruum: Tallinna Reaalkool 305
Lektor: Katrin Soika
08.11.2023
16:15 - 17:45Orgaaniliste ainete struktuurivalemid
Ruum: TalTech, U05-404
Lektor: Kadriann Tamm
15.11.2023
16:15 - 17:45Arvutused aine hulkadega, Avogadro arv
Ruum: Tallinna Reaalkool 305
Lektor: Martin Saar
22.11.2023
16:15 - 17:45Arvutused aine hulkadega, molaarmass ja gaasi molaarruumala
Ruum: Tallinna Reaalkool 305
Lektor: Tiina Mägi
29.11.2023
16:15 - 17:45Ainete, sh gaaside lahustuvus vees, arvutusülesanded lahuste koostisest
Ruum: Tallinna Reaalkool 305
Lektor: Tiina Mägi
06.12.2023
16:15 - 17:45Arvutused aine hulkadega reaktsioonivõrrandi järgi, arvestades lahuste koostist
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
10.01.2024
16:15 - 17:45Labori praktika (nt tiitrimine moolarvutuse põhjal)
Ruum: I grupp - Loodusteaduste majas 421)/ Juri Bolobajev (II grupp)
Lektor: Kadriann Tamm
17.01.2024
16:15 - 17:45Labori praktika (nt tiitrimine moolarvutuse põhjal)
Ruum: II grupp - Loodusteaduste majas 421)/ Juri Bolobajev (I grupp)
Lektor: Kadriann Tamm
24.01.2024
16:15 - 17:45Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Ruum: Tallinna Reaalkool 305
Lektor: Katrin Soika
31.01.2024
16:15 - 17:45Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
14.02.2024
16:15 - 17:45kursuse kokkuvõte ja lõpetamine
Ruum: Tallinna Tehnikaülikool U03-222
Lektor: Kadriann Tamm Martin Saar

Esita tellimus