Ettevalmistav kursus 8. klassi keemiaolümpiaadiks

Esita tellimus

Tunde ei toimu 25.10.23, 20.12.23, 27.12.23, 03.01.24


Toimumisaeg:27.09.2023 - 14.02.2024
Eesmärk:Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks
Sihtgrupp:8. klassi õpilased
Teemad:Edukas esinemine keemiaolümpiaadil
Hindamiskriteeriumid:Osalemine vähemalt 70%.
Kommentaar:Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.15 - 17.45.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 30 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Kadriann Tamm (TalTech), Marina Kritševskaja (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Tallinna Reaalkool) Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)
Kontakt:Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee
Müügihind:49 EUR / osaleja
Registreerumise algus:11.09.2023 16:00
Ajakava:
TalTech, Tallinna Reaalkool
27.09.2023
16:15 - 17:45Tihedus ja tihedusega seotud arvutused. Mõõtühikud ja nende teisendamine.
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
04.10.2023
16:15 - 17:45Füüsikalised ja keemilised nähtused. Laborivahendid ja nende kasutamine. Ohumärgid. Ohutusnõuded
Ruum: TalTech, U05-404
Lektor: Kadriann Tamm
11.10.2023
16:15 - 17:45Ühtlased ja ebaühtlased segud. Pihused. Segude lahutamise võtted.
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Katrin Soika
18.10.2023
16:15 - 17:45Lahused ja nende valmistamine. Lahuste koostise väljendamine massiprotsendi ja mahuprotsendi kaudu (1)
Ruum: Tallinna Reaalkool 305
Lektor: Tiina Mägi
01.11.2023
16:15 - 17:45Lahused ja nende valmistamine. Lahuste koostise väljendamine massiprotsendi ja mahuprotsendi kaudu (2)
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
08.11.2023
16:15 - 17:45Aatomite ja ioonide ehitus. Elektronskeemide koostamine. Keemiliste elementide tuvastamine nende osakese ehituse järgi.
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Tiina Mägi
15.11.2023
16:15 - 17:45Aatomite ehitus. Aatommassiühik. Isotoobid. Keerulisemad ülesanded aatomite ja ioonide ehitusest.
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Tiina Mägi
22.11.2023
16:15 - 17:45Metallid ja mittemetallid. Liht- ja liitained. Lihtsamad struktuurivalemid. Molekulmass ja elemendi %-line sisaldus aines.
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
29.11.2023
16:15 - 17:45Keemilise reaktsiooni võrrand. Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine.
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
06.12.2023
16:15 - 17:45Labori praktika (segude lahutamine)
Ruum: TalTech
Lektor: Kadriann Tamm
13.12.2023
16:15 - 17:45Labori praktika (segude lahutamine)
Ruum: TalTech
Lektor: Kadriann Tamm
10.01.2024
16:15 - 17:45Lahustuvus
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Tiina Mägi
17.01.2024
16:15 - 17:45Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Martin Saar
24.01.2024
16:15 - 17:45Oksüdatsiooniastmete leidmine ja struktuurivalemite koostamine
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Tiina Mägi
31.01.2024
16:15 - 17:45Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Ruum: Tallinna Reaalkool 301
Lektor: Tiina Mägi
14.02.2024
16:15 - 17:45Kursuse kokkuvõte
Ruum: Tallinna Tehnikaülikool U03-222
Lektor: Kadriann Tamm Martin Saar

Esita tellimus