Infosüsteemide arendamine I

Kandideeri

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:04.09.2023 - 12.06.2024
Eesmärk:Õpetada algteadmisi C# programmeerimiskeelest ning infosüsteemide arendamise tehnikate ning veebirakenduste loomise oskust.
Sihtgrupp:Huvilised erinevatest valdkondadest, kes soovivad omandada baasteadmisi C# programmeerimiskeelest ja infosüsteemide arendamisest.
Eeldused:Omandatud keskharidus
Teemad:ITB2201 Infosüsteemide arendamine I: baasoskused, 12 EAP sügissemester
ITB2202 Infosüsteemide arendamine II: arendamise tehnikad ja veebirakendused, 12 EAP kevadsemester
Õpiväljund:Kava läbinud õppur:
- omab praktiliselt tunnetatud arusaamist tarkvaraarenduse infosüsteemide arendamise kõikidest etappidest;
- teab refaktoorimise, ühiktestimise, isedokumenteeruva, valideeritud ja evolotsioneeruva koodi mõisteid ja oskab neid infosüsteemide arendamisel kasutada;
- teab, mis on testidel tuginev tarkvaraarendus ning oskab ühikteste rakendada valideeritud ja evolutsioneeruva koodi kirjutamisel;
- tunneb ettevõtte infosüsteemide disaini ning arhitektuuri mustreid ja tehnikaid ning oskab neid kasutada;
- oskab keskmise raskusega infosüsteeme iseseisvalt kavandada ja arendada;
- tunneb (meeskondliku) tarkvara arendusprotsessi põhitõdesid ja oskab neid ka rakendada;
- on võimeline alustama tööd infosüsteemide (noorem)arendajana.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 144 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 480 akadeemilist tundi
EAP:24.0
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Liisa Jõgiste (õppeaine ITB2201)
Jelena Vendelin (õppeaine ITB2202)
Kontakt:Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee
Müügihind:1800 EUR / osaleja
Registreerumise tähtaeg:25.08.2023
Koht:Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Kandideeri