Äriinfosüsteemid

Esita avaldus

Mikrokraadikava


Toimumisaeg:04.09.2023 - 12.06.2024
Eesmärk:Anda ülevaade ettevõtte ressursside planeerimise, kliendihalduse, andmeaida ja andmeladude äriinfosüsteemidest, nende süsteemide integreerimisest ja mõjust äriprotsesside tõhususele. Luua tingimused omandamaks ERP tarkvara juurutamise ja arendamise oskusi ning praktiseerida ärirakenduste arendamist. Õpetada ärirakenduste pilve-ökosüsteemi ja majandustarkvara juurutamisel ning arendamisel arhitektuuriliste otsuste ja valikute tegemist.
Sihtgrupp:Infotehnoloogia valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad omandada teadmisi äriinfosüsteemidest ning Dynamics 365 Business Central tarkvara arendamisest.
Eeldused:Bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus
Teemad:ITB8810 Äriinfosüsteemid, 6EAP/sügisaine
ITB2204 Infosüsteemide arendamine IV: ärirakendused, 12EAP/kevadaine
Õpiväljund:Mikrokraadi läbinu:
- omab teadmisi kliendihaldussüsteemidest, andmeaida süsteemidest ja ettevõtte ressursihaldamise süsteemidest ning nende süsteemide juurutamise metoodikatest;
- teab erinevaid ärirakenduste tüüpe ja oskab neid valida ning juurutada;
- oskab kaardistada, analüüsida ja modelleerida äriprotsesse;
- omab põhjalikku ülevaadet ja praktilist kogemust Dynamics 365 Business Central tarkvara arendamisel;
- valdab Business Central tarkvara arhitektuuri ja baasfunktsionaalsust.
Hindamiskriteeriumid:Mõlemas õppeaines eksami sooritamine
Õppevaldkond:Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 108 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 360 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Tauno Treier - aine koodiga ITB8810
Rivo Lemmik - aine koodiga ITB2204
Kontakt:Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee
Müügihind:1350 EUR / osaleja
Registreerumise tähtaeg:25.08.2023
Koht:Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Esita avaldus