Teenusedisain

Esita avaldus

Mikrokraadikava, kandideeri juba täna!


Toimumisaeg:29.08.2022 - 18.06.2023
Eesmärk:Mikrokraadikava läbimine võimaldab:
- Omandada teadmisi oskusi teenusedisainist nii juhtimis- kui ka operatiivtasandil;
- Kasvatada kompetentse teenuseinnovatsiooni valdkonnas juhtimisotsuste tegemiseks;
- Omandada teadmisi elamusteenustest ja elamusturundusest, mis toetavad innovaatiliste lahenduste turule toomist.
Sihtgrupp:Tipp- ja keskastme juhid, kelle vastutusalasse kuulub toodete või teenuste arendamine ja/või teenusorganisatsiooni juhtimine.
Eeldused:Nõutav on vähemalt bakalaureusekraad. Esitada tuleb motivatsioonikiri ja toimub vestlus veebis, eelnevalt kokkulepitud ajal.Kava on mõeldud tipp- ja keskastme juhtidele, kellel on oma töökogemuses kokkupuude toodete või teenuste arendamisega või selle juhtimisega.
Teemad:MMO5630 Ärimudeli innovatsioon 6EAP/ sügissemester
MMM3030 Sissejuhatus teenusedisaini 6EAP/ sügissemester
MMM5340 Elamusturundus ja teenusedisain 6EAP/kevadsemester
MMM5470 Teenusedisain 6EAP/ kevadsemester
Prototüüpimine 3EAP/ kevadsemester
Õpiväljund:Mikrokraadikava läbinu
* tunneb kaasaegseid kliendikeskse teenusmajanduse ja elamusmajanduse paradigmasid;
* mõistab kliendikeskse innovatsiooni ja ärimudeli innovatsiooni teoreetilisi kontseptsioone;
* oskab rakendada peamisi teenusedisaini tööpõhimõtteid juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
* on kompetentne osalema teenusedisaini projektides, neid juhtima ja/või olema teadlik teenusedisaini tellija.

Hindamiskriteeriumid:Õppeainete sooritamine positiivsele tulemusele.
Kommentaar:Mikrokraadikavale võetakse vastu 8 osalejat. Kandideerimistingimused: Vähemalt bakalaureusekraad. Esitada motivatsioonikiri ja toimub vestlus.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 288 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 414 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:MMM3030 Jana Kukk
MMO5630 Juko-Mart Kõlar
MMM5340 Anu Leppiman
MMM5470 Jana Kukk
Prototüüpimine Lars-Erik Hion
Kontakt:Avatud õppe keskus, 6203600, avatudope@taltech.ee; jana.kukk@taltech.ee, 51965073, jana.kukk@taltech.ee
Müügihind:1701 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta:Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.
Registreerumise tähtaeg:12.08.2022
Koht:Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5,

Esita avaldus