Süsteemi Lean Production rakendamine tööstuses

Esita tellimus

Toimumisaeg:15.03. - 05.04.2021
Eesmärk:Anda teadmisi juhtimissüsteemi analüüsist vastavalt ISO standarditele.
Selgitada välja tootmise õige juhtimise meetodeid: ergonoomika, joone balanss, kehtestatud ajanormid.
Näidata, kuidas kontrollitakse tootmise kvaliteeti.
Selgitada välja auditi mõistet ja vajalikkust.
Anda teadmisi tootmise metroloogias.
Sihtgrupp:Koolitus sobib mehaanika, energeetika ja mäenduse valdkonnas töötavatele meistritele, kvaliteedijuhtidele ja juhtidele, kes tegelevad tootmise kvaliteediga ning timmitud tootmisega.
Teemad:Juhtimissüsteemide analüüs: nõuded juhtimissüsteemi kvaliteedi dokumenteerimiseks vastavalt standardile ISO/IEC 17025 sh ka praktilised ülesanded (varukopeerimise protseduurid, juhtimine arhiiviga, tegevused mis on seotud riskidega, sisemised auditid, analüüs juhtkonna poolt). Auditi standardid ISO 19011.
Akrediteerimise alused ühtsete mõõtmiste alal. Tootmise metroloogiline varustus.
Tootmise õige juhtimine:
a) ergonoomika,
b) keskkonna tööohutus,
c) joone balanss,
d) kehtestatud ajanormid,
e) lubatud kaod joone balansi järgi,
f) tootmise kvaliteedi kontroll.
Õppekeel:vene
Maht:auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:PhD Tatjana Baraškova. PhD Veroonika Shirokova
Kontakt:Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” kaudu ning on osalejatele tasuta.
Registreerumise tähtaeg:11.03.2021
Ajakava:
TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve
15.03.2021
13:00 - 17:00
19.03.2021
13:00 - 17:00
20.03.2021
13:00 - 17:00
22.03.2021
13:00 - 17:00
26.03.2021
13:00 - 17:00
29.03.2021
13:00 - 17:00
01.04.2021
13:00 - 17:00
05.04.2021
13:00 - 17:00

Esita tellimus