Mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitus

Esita tellimus

Toimumisaeg:13. - 19.02.2021
Eesmärk:Õppekava moodustavate ainete eesmärk on tagada õppurite ametialane areng.
Sihtgrupp:mootorsõidukijuhi õpetajad
Teemad:• Juhtide ettevalmistuskord ja muudatused seadusandluses
• Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
• Liiklusohutus
• Liikluspsühholoogia
• Kaasaegsed õppemeetodid liiklusõpetajatele
• Sõidukite passiivsed ohutussüsteemid ja kokkupõrgete analüüs
• Tänapäevane teeliiklussüsteem - kuidas see peab toimima?
Õpiväljund:Süsteemsed teadmised mootorsõidukijuhi ettevalmistamise korrast. Omandatud süvendatud teadmised liiklusreeglitest (Liiklusseaduse 2. jagu) ning liiklust reguleerivatest õigusaktidest. Osaleja on teadlik ja oskab kasutada tänapäeva õpetamismeetodeid. Omab ülevaadet liiklusohutusest Eestis ja Euroopas ning tänapäevastest sõidukite ohutussüsteemidest. Tunneb liikluspsühholoogiat õpetajalt nõutud tasemel. Omab ettekujutust sellest, kuidas toimib tänapäevane teeliiklussüsteem.
Õppekeel:eesti
Maht:auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Juri Ess, Vitali Nester, Dr. Gunnar Meinhard, Janek Luppin, Dr. Tiia Rüütmann, Prof. Dago Antov
Kontakt:Maarja Tosso, 6203943, maarja.tosso@taltech.ee
Müügihind:304.17 EUR + KM / osaleja
Registreerumise tähtaeg:16.02.2021
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
13.02.2021
10:00 - 17:30Juhtide ettevalmistuskord ja muudatused seadusandluses; Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
Lektor: Juri Ess
16.02.2021
10:00 - 17:30Sõidukite passiivsed ohutussüsteemid ja kokkupõrgete analüüs; Tänapäevane teeliiklussüsteem - kuidas see peab toimima?
Lektor: Janek Luppin; Prof. Dago Antov
17.02.2021
10:00 - 17:30Liikluspsühholoogia
Lektor: Dr. Gunnar Meinhard
18.02.2021
10:00 - 17:30Kaasaegsed õppemeetodid liiklusõpetajatele; Eksamid ja eksami harjutused; Liiklusjärelvalve keskus
Lektor: Dr. Tiia Rüütmann; Maanteeamet; Politsei- ja Piirivalveamet
19.02.2021
10:00 - 17:30Liiklusohutus
Lektor: Vitali Nester

Esita tellimus