Arvutijoonestamine ja 3D-modelleerimine

Esita tellimus

TASUTA KOOLITUS


Toimumisaeg:16.09. - 18.11.2020
Eesmärk:Arvutijoonestusprogrammide kasutamise oskuste omandamine nii tasapinnaliste kui ka ruumiliste objektide jooniste koostamiseks (Blender, SolidWorks, SketchUp, AutoCad).
Sihtgrupp:Arvutijoonestamise ja modelleerimise huvilistele ja koduäri või väikeettevõttele; inimestele, kellel on vaja luua digitaalseid mudeleid oma töös.
Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada baastasemel arvutijoonestuse ja 3D modelleerimise pädevused.
Eeldused:Arvutioskused baastasemel. Neil, kelle jaoks on arvuti kasutamine veel keeruline, võib 3D-programmi õppimine olla liiga mahukas ülesanne.
Teemad:Kursuse moodulid ja nende sisu:

1. Moodul "SketchUp"
1.1. Tutvustus SketchUp tarkvaraga. Põhilised redigeerimisvõtted SketchUpis. Kihid. Grupid ja komponendid. Objektide omavaheline suhtlus. Materjalid ja värvused.

2. Modul "SolidWorks"
2.1. Tutvustus SolidWorks tarkvaraga. Eskiisi loomine. 3D objekti modelleerimine ja redigeerimine. Koostude loomine. Objektide konfiguratsiooni kasutamine. Tehnilised joonised.

3. Mõdul "AutoCad"
3.1. Tutvustus AutoCad tarkvaraga. AutoCAD’i käsusüsteem. Koordinaatsüsteem, absoluutsed ja suhtelised koordinaadid. Graafilised objektid. Põhilised redigeerimisvõtted. Kihtide moodustamine ja kasutamine.

4. Modul "Blender"
4.1. Tutvustus Blender tarkvaraga. Lihtsamate objektide modelleerimine: Blender kasutajaliides. Navigatsioon.Põhi kiirklahvid ja objekti põhimuutused. Töö materjali ja tekstuuriga.
Õppekeel:eesti
Maht:auditoorne õppetöö: 80 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 76 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Jelena Kuzmina, Natalja Maksimova
Kontakt:Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ kaudu ning on osalejatele tasuta.
Registreerumise tähtaeg:30.09.2020
Ajakava:
TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve
16.09.2020
08:30 - 15:45
23.09.2020
08:30 - 15:45
30.09.2020
08:30 - 15:45
07.10.2020
08:30 - 15:45
14.10.2020
08:30 - 15:45
21.10.2020
08:30 - 15:45
28.10.2020
08:30 - 15:45
04.11.2020
08:30 - 15:45
11.11.2020
08:30 - 15:45
18.11.2020
08:30 - 15:45

Esita tellimus