C3 Loova töö ja probleemilahendusmeetodid
07. - 08.04.2021

Osaleja andmed
Eesnimi: * Sisesta eesnimi
Perekonnanimi: * Sisesta perekonnanimi
Isikukood: * Isikukoodis on viga!Vali sugu.

E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!
Telefon:
Asutus: * Sisesta asutus
Ametikoht: * Sisesta ametikoht
Aadress:
Linn/maakond:
Postiindeks:
Maksja andmed
 
Nimi: * Sisesta maksja nimi
Isikukood: * Isikukoodis on viga! Vali sugu. Sünnikuupäevas on viga!

Aadress: * Sisesta aadress
Linn/maakond:
Postiindeks:
Telefon:
E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!
Märkused:
Kust saite info koolituse kohta: Vali allikas
Infokiri:

Koolitusest loobumisest palume teavitada niipea kui võimalik kirjalikult koolituse programmis märgitud kontaktisiku meiliaadressil (tiia.tammaru@taltech.ee).

Koolitusest loobumise tingimused (vastavalt TalTech Täiendõppe korra §7-le):

1) täiendusõppest loobumisel varem kui 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki (kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse), kui ei ole kehtestatud või kokkulepitud teisiti;

2) täiendusõppest loobumisel 1 kuni 3 tööpäeva enne täiendusõppe algust tekib õppeteenustasu tasumise kohustus 50% ulatuses kogu õppeteenustasust (kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 50%-list ulatust ületav osa kogu õppeteenustasust), kui ei ole kehtestatud või kokkulepitud teisiti;

3) õppeteenustasu ei kuulu tagastamisele, kui täiendusõppest loobumisest ei ole ette teatatud ja täiendusõppe alguspäeval täiendusõppele ei ole ilmutud;

4) õppeteenustasuta toimuvale täiendusõppele registreerumine on siduv. Täiendusõppest loobumisest etteteatamisel arvatakse registreeruja täiendusõppe nimekirjast välja. Kui täiendusõppur ei teata loobumisest ette vähemalt 1 tööpäev enne täiendusõppe algust, võib täiendusõppele registreerunult nõuda arvestusliku osalejatasu hüvitamist (v.a juhul, kui kursuse infos on märgitud teisiti);

5) täiendusõppe ärajäämisel tagastatakse õppeteenustasu täiendusõppe korraldaja poolt täies ulatuses.