Teadusring
21.09.2020 - 31.05.2021

Osaleja andmed
Eesnimi: * Sisesta eesnimi
Perenimi: * Sisesta perekonnanimi
Isikukood: * Isikukoodis on viga!Vali sugu.

Telefon: * Sisesta telefon
E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!
Kool: * Sisesta kool
Klass: * Sisesta klass
Lapsevanema/eestkostja andmed
Nimi: * Sisesta maksja nimi
Aadress: * Sisesta aadress
Linn/maakond:
Postiindeks:
Telefon: * Sisesta telefon
E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!

Soovin arvet järgmisele e-postile
E-post: * Ebakorrektne meiliaadress!
Märkused:
Kust saite info koolituse kohta:
Infokiri:

Koolitusest loobumisest palume teavitada niipea kui võimalik kirjalikult koolituse programmis märgitud kontaktisiku meiliaadressil (annely.verrevmagi@taltech.ee).

Koolitusest loobumise tingimused (vastavalt TalTech Täiendõppe eeskirja §6-le):

(1) Täiendusõpe on ülikooli poolt osutatav tasuline teenus. Täiendusõppeteenuse hind kujuneb vastavalt ülikoolis kehtestatud tasumääradele ja hinnakalkulatsioonile.

(2) Täiendusõppe eest tasumise ja õppest loobumise tingimused:

1) Registreerunul tekib õppeteenustasu tasumise kohustus. Õppeteenustasu kuulub maksmisele mitte hiljem kui neli (4) tööpäeva enne täiendusõppe algust.

2) Kui registreerunu loobub täiendusõppest varem kui neli (4) tööpäeva enne täiendusõppe algust, õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki. Sel juhul, ning kui ülikooli ja registreerunu vahel ei ole kokku lepitud teisiti, tagastab ülikool registreerunule ettemaksu täies ulatuses;

3) Kui registreerunu loobub täiendusõppest üks (1) kuni kolm (3) tööpäeva enne täiendusõppe algust ning ülikooli ja registreerunu vahel ei ole kokku lepitud teisiti, tagastab ülikool tema poolt tähtajaks tasutud õppeteenustasust viiskümmend protsenti (50%) ning viiskümmend protsenti (50%) õppeteenustasust ei kuulu tagastamisele.

4) Ülikool ei tagasta õppeteenustasu, kui registreerunu ei ilmu koolituse alguseks täiendusõppele ega ole ülikooli koolitusest loobumisest eelnevalt teavitanud.

5) Täiendusõppe mittetoimumisel ülikooli süül, tagastab ülikool registreerunule õppeteenustasu täies ulatuses.