Keemiatehnoloogia aktuaalsed küsimused

Esita tellimus

TASUTA KOOLITUS


Toimumisaeg:10. - 24.11.2020
Eesmärk:Kujundada kuulajates terviklik pilt keemiatehnoloogia kaasaegsetest probleemidest ning nende lahendamise ratsionaalsetest võimalustest.
Sihtgrupp:Keemiainsenerid, tehnoloogid, keemiaprotsesside operaatorid, töötud, muud huvilised.
Eeldused:Teadmised keemia ja keemiatehnoloogia valdkonnas.
Teemad:Põhilised teemad: Lineaarne majandusmudel ja ringmajanduse mudel. Olelusringi mõiste. Olelusringi analüüs (LCA) kui meetod keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja protsesside identifitseerimiseks. Parim võimalik tehnika (BAT). Rohelise keemia näitajad: aatomefektiivsus (atom efficiency) ja e-faktor (environmental factor). Olulised tehnoloogilised probleemid: tekkivad jäätmed, kõrge energiatarbimine, CO2 heitmed jt. Erinevad rohelise keemilise sünteesi näited ning vähejäätmelised tehnoloogilised protsessid ja nende olelusringi analüüs. Õppekäik ettevõttesse.

Iseseisev töö:
- Auditoorseks õppeks valmistumine (eelnev materjaliga tutvumine), mis väljendub grupiaruteludes.
- Kirjaliku essee koostamine ( valitud keemilis-tehnoloogilise protsessi olelusringi analüüs. Arutatakse seminari/harjutuse tunnis.
Õppekeel:vene
Maht:auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Antonina Zguro, PhD Larisa Grigiroeva
Kontakt:Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse (RKT) kursusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” kaudu ning on osalejatele tasuta.
Registreerumise tähtaeg:02.11.2020
Ajakava:
TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, ruum 201
10.11.2020
09:00 - 16:15
13.11.2020
09:00 - 16:15
17.11.2020
09:00 - 16:15
20.11.2020
09:00 - 16:15
24.11.2020
09:00 - 16:15

Esita tellimus