Программирование промышленных роботов

Esita tellimus

TASUTA KOOLITUS


Toimumisaeg:10. - 13.11.2020
Eesmärk:Eesmärk on anda praktiline kogemus tööstusroboti programmeerimisel ja seadistamisel.
Sihtgrupp:Kõik, kellel on huvi tööstusrobootika vastu, ja ettevõttete spetsialistid, kelle töökohustused on seotud robotite teenindusega ja programmeerimisega, roboti operaatorid.
Eeldused:Arvuti baasteadmised
Teemad:Teemad:
Roboti juhtimise tööohutusnõuded
Roboti juhtkontroller
Roboti juhtpult iPendant
Roboti käsijuhtimine
Roboti tööriista koordinaadistik (Tool Frame) ja kasutaja koordinaadistik (User Frame)
Liikumiseks programmi loomine ja tema omadused
Registrid ja positsioonregistrid
Nihke operaatorid OFFSET ja TOOL OFFSET
Tsüklid ja tingimuslaused
Alamprogrammid
Taustaloogika

Praktilised tööd ja ülesanded:
1) Roboti liigutamine juhtipildi abil (roboti teljed)
2) Kasutaja ja tööriista koordinaadistiku määramine
3) Roboti Poin-to-Point õpetamine
4) Registrite määramine ja kasutamine programmis
5) Märkide (Label) ja IF lause kasutamine
6) Roboti signaalide kasutamine programmis (haaratsi juhtimine) ja Wait funktsioon
7) For tsükli kasutamine programmis
8) Positsioonregistrite määramine ja nende kasutamine
9) Nihke operaatorite OFFSET ja TOOL OFFSET kasutamine
10) Roboti süsteemi varukoopia tegemine
11) Loendurite ja taustaloogika kasutamine.
Õpiväljund:Teab roboti juhtimispritsiipe ja juhtimise tööohutusnõudeid
Oskab programmeerida puldist robotit
Oskab kasutada roboti signaale
Oskab kasutada programmeerimiseks erineva tüüpi registreid
Oskab seadistada kasutaja koordinaadistikku ja roboti tööriista koordinaadistikku
Oskab programmeerida tsükleid ja tingimuslauseid
Oskab luua alamprogramme
Oskab teha programmi ja süsteemi varukoopiat
Oskab kirjutada taustaloogikat.
Õppekeel:vene
Maht:auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Sergei Pavlov, Sergei Ponomar
Kontakt:Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi žTäiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames.
Registreerumise tähtaeg:06.11.2020
Ajakava:
TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, ruum 112
10.11.2020
09:00 - 18:00
11.11.2020
09:00 - 18:00
12.11.2020
09:00 - 18:00
13.11.2020
09:00 - 18:00

Esita tellimus