Toitlustuskorralduse Akadeemia

Esita tellimus

Toimumisaeg:21.09.2020 - 12.01.2021
Eesmärk:Kursus annab osalejatele põhjaliku ülevaate, kuidas edukalt ja kasumlikult juhtida olemasolevat toitlustusettevõtet või luua uut.
Kursus aitab mõista ettevõtet - organisatsiooni kui tervikut.
Kuidas me saame eristuda?
Kuidas disainida oma toodet ja juhtida kliendi teekonda?
Kuidas restoranis saavutada toimingute ühtsus?
Kuidas meil oleks meeskonnana huvitav koos toimida?
Kuidas olla kasumlikud?
Sihtgrupp:Kursus on suunatud eeskätt toitlustuses töötavatele inimestele, restoranijuhtidele ja omanikele, toitlustusjuhtidele, sommeljeed, vahetuse vanematele ja peakokkadele. Kui vajad värskendust oma igapäevastele erialastele mõtetele, siis Sind me just ootame toitlustuskorralduse koolitusele.
Teemad:RESTORANIDE JUHTIMISE ÜLEVAADE - 12 ak/h
- Ettevõtlus toitlustuses
- Toitlustusettevõtte tüübid ja äriideed
- Toitlustusettevõtte töö strateegiline planeerimine
- Struktuurne ja fokusseeritud juhtimine
- Lean Management – ettevõttes toimuvate protsesside efektiivne juhtimine

TOITLUSTUSETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE JA FINANTSANDMETE KASUTAMINE JUHTIMISOTSUSTE TEGEMISEL 12 ak/h
- Toitlustusettevõtte finantsid
- Toitlustusettevõtte kulude jaotamine
- Eelarve ja selle praktiline koostamine tunnis loodava näite põhjal

TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUS 12 ak/h
- Köögi- ja saalitöökorralduse alused
- Toitlustusteeninduse alused

TULEMUSLIKU PERSONALIPOLIITIKA VÄLJAARENDAMINE -12 ak/h
- Personali juhtimine
- Personali planeerimine
- Personali värbamine ja värbamisprotsessi läbiviimine
- Personali valik
- Uute töötajate sisseelamisprogramm ja liitmine meeskonnaga
- Ametijuhendid
- Tööaja juhtimine, ja kontroll, töögraafikud
- Töölepingud

TOITLUSTUSETTEVÕTTE SISETOIMINGUD - IGAPÄEVASED TÖÖPROTSESSID JA NENDE EFEKTIIVNE JUHTIMINE

KAUPADE LIIKUMINE, LAOARVESTUS JA INVENTUURID. - 12 ak/h
- Ostutegevus ja selle mõju (sh lepingud)
- Laoarvestuse põhimõtted
- Kaupade liikumise kord
- Inventuuride tähtsus ja läbiviimise kord

TOODETE JA TEENUSTE KALKULATSIOONID JA HINNAKUJUNDUS - 12 ak/h
- Retseptiga ja retseptita kaubakulu juhtimine
- Kalkuleerimise alused - retseptide praktiline koostamine
- Oma - ja müügihinnakujundus
- Erinevate ürituste (pulmad, sünnipäevad jt peod) efektiivsete hinnapakkumiste tegemine ja pidude ülesehitus

TURUNDUSE OLEMUS. ETTEVÕTTE TURUNDUS. SOTSIAALMEEDIA - 12 ak/h
- Turunduse mõiste ja olemus
- Restorani juhtimine läbi turunduse
- Turunduse planeerimine ja turunduskanalid
- Turundusplaani koostamise alused
- Toode/teenus ja hind
- Sotsiaalmeedia, uuemad trended
- Generatsioonidevahelised erinevused

ETIKETT, PROTOKOLL, KOKKULEPPED, REEGLID JA STANDARDID TOITLUSTUSETTEVÕTTES- 6 ak/h
- Rahvustevahelised erinevused
- Protokoll, tseremoonia ja etikett
- Suhtekorraldus, ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine

VEINIÕPETUS – TEOORIAS JA PRAKTIKAS - 12 ak/h
- Veiniõpetuse algteadmised
- Veinikaart, veinide rotatsioon laos

NB! Kursuse raames on osalejatele ka iseseisvad harjutused ning kodutööd. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi ajakavas ja loengute järjestuses.

Koolitusele saab huvi korral juurde tellida erinevaid toitlustusvaldkonda puudutavaid loenguid näiteks:
* Toitlustusettevõtete seadmed
* Süvendatud veiniõpetus ja veinide degustatsioon
* Baaritöö korraldus
* Kohvikoolitus
Õpiväljund:Kursuse läbinu:
- teab ja tunneb toitlustusettevõttes tehtavaid tegevusi ja töökorraldust;
- oskab korraldada toitlustusettevõtte tööd;
- oskab analüüsida finantse, kulusid ja tulusid ning on võimeline vastu võtma kasumlikke otsuseid;
- on võimeline üles ehitama ettevõtte struktuuri ja teab kui palju ja milliste oskustega inimesi on vaja antud ettevõttesse;
- suudab planeerida ja läbi viia tulemusliku värbamise;
- teab turunduse põhialuseid ja oskab suunata ettevõtte turundust, kasutades selleks erinevaid turunduskanaleid, ka sotsiaalmeediat;
- omab teadmisi protokollist ja etiketist;
- oskab läbi viia erinevaid üritusi;
- oskab esitada hinnapakkumisi, teha omahinna- ja müügihinna kalkulatsioone;
- oskab koostada ürituste eelarveid;
- tunneb menüüde ülesehitust ja omab esmaseid teadmisi veinidest;
- omab ülevaadet lepingutest, laomajandusest ja inventuuridest;
- teab peamisi valdkonda puudutavaid seadusi.
Hindamiskriteeriumid:Eksam koosneb testist (70%) ja suulisest küsimusest (30%). Kursuse sooritamiseks on vajalik 65% õiged vastused.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 102 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 54 akadeemilist tundi
EAP:6.0
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Ritta Roosaar (MBA) on toitlustusala professionaal, kelle käe all on välja kasvanud terve põlvkond tunnustatud spetsialiste. Ritta on olnud mitmete restoranide sünni, käivitamise, arendamise ja juhtimise juures, näiteks restoran Balthasar Tallinnas ja trahter Postipoiss Pärnus. Hedon SPA & Hotel toitlustusjuht, restorani Farm ja kohvik Komeet tegevjuht. Ta on Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni ning Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni asutaja- ja tegevliige, Kutsekoja Teeninduse kutsenõukogu liige, EHRL kutsestandardite väljatöötaja ja kutseeksamite vastuvõtja. Haaga-Helia Hospitality Competence Center in Estonia - EBS coach. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Kutsehariduskeskuse, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor lektor, EKKA Kutseõppe kvaliteedi hindamiskomisjonide liige, HTM täienduskoolituse RKT õppekavade hindaja. Tal on täiskasvanute koolitaja 7. kutsetase.
Kontakt:Maarja Tosso, 6203943, maarja.tosso@taltech.ee
Müügihind:1960.66 EUR + KM / osaleja
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn, Estonia
21.09.2020
10:00 - 15:15RESTORANIDE JUHTIMISE ÜLEVAADE
Ruum: U06 301
Lektor: Ritta Roosaar
22.09.2020
10:00 - 15:15RESTORANIDE JUHTIMISE ÜLEVAADE
Lektor: Ritta Roosaar
05.10.2020
10:00 - 15:15TOITLUSTUSETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE JA FINANTSANDMETE KASUTAMINE JUHTIMISOTSUSTE TEGEMISEL
Lektor: Ritta Roosaar
06.10.2020
10:00 - 15:15TOITLUSTUSETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE JA FINANTSANDMETE KASUTAMINE JUHTIMISOTSUSTE TEGEMISEL
Lektor: Ritta Roosaar
19.10.2020
10:00 - 15:15TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUS
Lektor: Ritta Roosaar
20.10.2020
10:00 - 15:15TOITLUSTUSETTEVÕTETE TÖÖKORRALDUS
Lektor: Ritta Roosaar
02.11.2020
10:00 - 15:15TULEMUSLIKU PERSONALIPOLIITIKA VÄLJAARENDAMINE
Lektor: Ritta Roosaar
03.11.2020
10:00 - 15:15TULEMUSLIKU PERSONALIPOLIITIKA VÄLJAARENDAMINE
Lektor: külalislektor
16.11.2020
10:00 - 15:15TOODETE JA TEENUSTE KALKULATSIOONID JA HINNAKUJUNDUS
Lektor: Ritta Roosaar
17.11.2020
10:00 - 15:15TOODETE JA TEENUSTE KALKULATSIOONID JA HINNAKUJUNDUS
Lektor: külalislektor
30.11.2020
10:00 - 15:15TURUNDUSE OLEMUS. ETTEVÕTTE TURUNDUS. SOTSIAALMEEDIA
Lektor: Ritta Roosaar
01.12.2020
10:00 - 15:15TURUNDUSE OLEMUS. ETTEVÕTTE TURUNDUS. SOTSIAALMEEDIA
Lektor: külalislektor
02.12.2020
10:00 - 15:15ETIKETT, PROTOKOLL, KOKKULEPPED, REEGLID JA STANDARDID TOITLUSTUSETTEVÕTTES
Lektor: Ritta Roosaar
14.12.2020
10:00 - 15:15KAUPADE LIIKUMINE, LAOARVESTUS JA INVENTUURID
Lektor: Ritta Roosaar
15.12.2020
10:00 - 15:15KAUPADE LIIKUMINE, LAOARVESTUS JA INVENTUURID
Lektor: Ritta Roosaar
11.01.2021
10:00 - 15:15VEINIÕPETUS – TEOORIAS JA PRAKTIKAS
Lektor: Ritta Roosaar
12.01.2021
10:00 - 15:15EKSAM
Lektor: Ritta Roosaar

Esita tellimus