Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)

Registreeru

Toimumisaeg:29.09. - 18.12.2020
Eesmärk:Anda põhjalikke teadmisi andmekaitse põhimõtete rakendamiseks - see võimaldab kursuse lõpetanul asuda tööe andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid eksperdi tasandil tundva andmekaitsespetsialistina. Mahuka andmekaitsespetsialisti (DPO) koolituse raamistikuks on Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus (GDPR).
Sihtgrupp:Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud.
Eeldused:Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel.
Teemad:1. Sissejuhatus isikuandmete kaitse õigusesse
2. Vastutav ja volitatud töötleja.
3. Andmekaitsespetsialist: õigused, kohustused, ülesanded
4. Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel
5. Valitud viimase aja probleeme ja kohtulahendeid isikuandmete kaitse valdkonnast
6. Andmekaitsealane mõjuhinnang
7. Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine.
8. Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused.
9: Riigi haldusala teabehaldus.
10. Kuidas tagada isikuandmete kaitse eRiigis?
11. Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele
TEST
Moodulid:See kursus koosneb järgnevatest moodulitest (võimalik registreeruda moodulitele eraldi, mitte kogu kursusele):

DPO kursuse moodul 1: Sissejuhatus isikuandmete kaitse õigusesse
DPO kursuse moodul 2: Vastutav ja volitatud töötleja.
DPO kursuse moodul 3: Andmekaitsespetsialist: õigused, kohustused, ülesanded
DPO kursuse moodul 4: Peamised infoturbe praktikad andmekaitse tagamisel
DPO kursuse moodul 5: Valitud viimase aja probleeme ja kohtulahendeid isikuandmete kaitse valdkonnast
DPO kursuse moodul 6: Andmekaitsealane mõjuhinnang
DPO kursuse moodul 7: Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine.
DPO kursuse moodul 8: Isikuandmete kaitse üle järelevalvet teostavad sõltumatud järelevalveasutused.
DPO kursuse moodul 9: Riigi haldusala teabehaldus.
DPO kursuse moodul 10: Kuidas tagada isikuandmete kaitse eRiigis?
DPO kursuse moodul 11: Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja organisatsioonidele
DPO kursuse moodul 12: TEST
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 88 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 68 akadeemilist tundi
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Tea Kookmaa, Kärt Salumaa-Lepik, Elin Nurges, Andres Ojaver, Rünno Reinu, Tiit Vapper, Melita Sogomonjan, Katrin Merike Nyman-Metcalf
Müügihind:2100.00 EUR / osaleja (sisaldab käibemaksu)
Märkused hinna kohta:Hind sisaldab kõiki koolitusega seotud kulusid sh jaosmaterjale, kohvipause ja lõunasööki.
Alates 29. septembrist saab registreerida ka üksikutele moodulitele.
Ühe koolituspäeva hind 200 eurot +km. Kogu kursuse läbinule TalTechi tunnistus!
Registreerumise tähtaeg:18.12.2020
Koht:Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Registreeru