Tootearendus (Mehaanikainseneri meistriklass 2, moodul 2)

Esita tellimus

Toimumisaeg:07. - 08.12.2023
Eesmärk:Anda ülevaade tuleviku suundumustest tootearenduses, jätkusuutliku ja generatiivse projekteerimise põhimõtetest ning modelleerimise ja simulatsiooni tehnikatest.
Sihtgrupp:mehaanikainsenerid, projekteerijad, arendusjuhid, projektijuhid, tehnoloogid, spetsialistid, eelneva Mehaanikainseneri meistriklassi koolitusprogrammi läbinud
Teemad:1) rohepööre tootearenduses
2) kergtugevad konstruktsioonid
3) generatiivne projekteerimine
4) jätkusuutlik projekteerimine
5) tuleviku suundumused tootearenduses
Õpiväljund:Mooduli läbinu:
1) omab teadmisi generatiivse projekteerimise põhimõtetest;
2) oskab püstitada optimeerimisülesanded korrektsete rajatingimustega;
3) oskab hinnata toote valmistatavust erinevatel seadmetel;
4) oskab lahendada insenerlikke ülesandeid kasutades modelleerimise ja simulatsiooni süsteeme ja tehnikaid;
5) omab teadmisi jätkusuutliku projekteerimise põhimõtetest ja oskab välja pakkuda alternatiivseid lahendusi jätkusuutlikkuse suurendamiseks.

Hindamiskriteeriumid:hindamiskriteeriumid annab mooduli õppejõud
Kommentaar:Koolitus kuulub koolitusprogrammi Mehaanikainseneri meistriklass 2
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist tundi
EAP:1.0
TP:26.0 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Kaimo Sonk (PhD), Maarjus Kirs (PhD), Martin Eerme (PhD), Indrek Kiolein (MSc).
Kontakt:Marika Olander, 6203249, marika.olander@taltech.ee; Eveliis Saar, 620 3249, eveliis.saar@taltech.ee
Müügihind:467.21 EUR + KM / osaleja
Märkused hinna kohta:Kolm osalejat samast ettevõttest kahe hinna eest.
Registreerumise tähtaeg:07.12.2023
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
07.12.2023
10:00 - 11:30Tootearendusprojektide analüüs ja hindamine jätkusuutliku projekteerimise valguses. Jätkusuutlike projekteerimisemeetodite valik ja rakendamine uuritavate näidete jaoks. Uuendusliku ja jätkusuutliku lahenduse välja töötamine vastavalt keskkonna analüüsile. Tuleviku suundumused tootearenduses (vahendid, metoodikad)
Ruum: U06A - 204
Lektor: Kaimo Sonk, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Vanemlektor, doktorikraad
11:30 - 11:45Kohvipaus
11:45 - 13:15Tootearendusprojektide analüüs. Teema jätkub
Ruum: U06A - 204
Lektor: Kaimo Sonk
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30"Roheliste" toodete arendamise eesmärgid/sihid. "Roheliste" toodete arendamise strateegiad
Ruum: U06A - 204
Lektor: Maarjus Kirs, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, teadur, doktorikraad
15:30 - 15:45Kohvipaus
15:45 - 17:15"Roheliste" toodete arendamise eesmärgid/sihid. Teema jätkub
Ruum: U06A -204
Lektor: Maarjus Kirs
08.12.2023
09:00 - 10:30Praktiliste näiteülesannete lahendamine kergtugevate konstruktsioonide analüüsimisel/välja töötamisel
Ruum: U06A - 204
Lektor: Martin Eerme, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Professor, doktorikraad
10:30 - 10:45Kohvipaus
10:45 - 12:15Praktiliste näiteülesannete lahendamine kergtugevate konstruktsioonide analüüsimisel/välja töötamisel. Teema jätkub.
Ruum: U06A -204
Lektor: Martin Eerme
12:15 - 13:00Lõuna
13:00 - 16:15Generatiivne projekteerimine
Ruum: Arvutiklass U05B-202
Lektor: Indrek Kiolein, IDEAL GRP Baltikumi müügidirektor, Siemens inseneritarkvara koolitaja aastast 1997

Esita tellimus