Masinate korrashoid

Esita tellimus

Toimumisaeg:21.11.2023
Eesmärk:Koolituse eesmärgiks on viia kuulajad kurssi masinate hoolduse ja ettevõtte korrashoiusüsteemi juhtimise põhialustega
Sihtgrupp:Mehaanikainsenerid, hooldusjuhid, tehnikajuhid, masinate hoolduse ja korrashoiu eest vastutavad isikud
Teemad:1. Masinate korrashoiu alused:
• Kestliku korrashoiu raamistik;
• Korrashoiu strateegilised valikud: parandav, ennetav, olekupõhine;
2. Olekupõhise korrashoiu tööriistad:
• Õlianalüüs;
• Termograafia;
• Vibrodiagnostika;
• Ultrahelimonitooring;
• Korrasoiu infotehnoloogiline tugi;
3. Masinate korrashoiu juhtimise raamistik:
• Tööstuse varahaldus ja masinate korrashoid;
• Masinate korrashoid ja vara elutsükli protsessid
• Korrashoiu tõhususe mõõtmine
4. Masinate korrashoiu optimeerimine
• Seadmete kriitilisuse pingerida
• Timmitud (lean) korrashoiu alused
Õpiväljund:Koolituse läbinu:
1. Oskab kategoriseerida masinate tõrkeid ning realistlikult eesmärgistada korrashoiutegevusi
2. Tunneb masinate korrashoiu strateegilisi valikuid ning nende rakenduse kriteeriume
3. Teab masinate monitoorimise tööriistu ja nende rakenduse printsiipe
4. Oskab sätestada nõuded korrashoiu tarkvara valikuks
5. Oskab arvutada iga tootmisseadme tõrke mõju lõpptoodangule ning koostada seadmete kriitilisuse pingerida
6. Mõistab korrashoiu parenduse valdkondi ja võimalusi
Hindamiskriteeriumid:lektor annab koolituse alguses
Kommentaar:Koolitus kuulub Mehaanikainseneri meistriklassi koolitusprogrammi
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 5 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Priit Põdra, PhD, Taltech mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemlektor, tehnikadoktor, volitatud mehaanikainsener
Kontakt:Eveliis Saar, +3725261155, eveliis.saar@taltech.ee; Marika Olander, 620 3255, marika.olander@taltech.ee
Müügihind:275.41 EUR + KM / osaleja
Märkused hinna kohta:Kolm osalejat samast ettevõttest kahe hinna eest.
Registreerumise tähtaeg:21.11.2023
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn
21.11.2023
10:00 - 11:30Masinate korrashoiu alused: Tõrgete üldised põhjused ja tagajärjed; Lihtsa ja keeruka süsteemi tõrkumine; Korrashoiu võimalused ja piirangud; Korrashoiustrateegiad (parandav, ennetav, olekupõhine); Töökindluskeskse korrashoiu protsess; P-F intervall.
Ruum: U06A - 209
Lektor: Priit Põdra, PhD
11:45 - 13:15Olekupõhise korrashoiu tööriistad: Meetodite integratsioon; Õlianalüüs; Termograafia; Vibrodiagnostika; Ultrahelimonitooring; Korrashoiu infotehnoloogiline tugi.
Ruum: U06A - 209
Lektor: Priit Põdra, PhD
13:15 - 14:00Lõuna
14:00 - 15:30Masinate korrashoiu juhtimise raamistik: Füüsiliste varade halduse eesmärgid (ISO 55001, EN 16646); Masinate korrashoid kui tööstuse varahalduse tööriist; Korrashoid ja varahalduse protsessid (hange, käitamine, moderniseerimine, utiliseeerimine, varahalduse tugi ja -juhtimine); Korrashoiu võtmenäitajate kasutus; Täielik seadmete efektiivsus (T.E.E).
Ruum: U06A - 209
Lektor: Priit Põdra, PhD
15:45 - 17:15Masinate korrashoiu optimeerimine: Masina kriitilisus; Kriitilisusindeksi arvutus; Masinate kriitilisuse pingerida; Lean-mõtlemine korrashoius; 5S-protsess; 7 raiskamist; Korrashoiu parenduse protsess.
Ruum: U06A - 209
Lektor: Priit Põdra, PhD

Esita tellimus