Projekti „Rohelised kogukonnad“ raames Lääne- ja Ida-Virumaal energiasäästu teemalised koolitused

Esita tellimus

Toimumisaeg:27.10. - 06.11.2023
Eesmärk:Koolituse eesmärk on tõsta kohalike mittetulundusühingute ja sihtasutuste, mikroettevõtete, korteriühistute ja aktiivsete kogukonnaliikmete teadlikkust ja võimekust energiamajanduse valdkonnas.
Sihtgrupp:Mittetulundusühingud, SA, mikroettevõtted, korteriühistud, aktiivsed asjast huvitunud kogukonnaliikmed
Teemad:Koolituse käigus saab ülevaate hoonete energiasäästlikust renoveerimisest; energiasäästu võimalustest igapäeva elus; teadmised energiaaudititest ning energiamärgistest; ülevaate taastuvatest energiaallikatest ning fossiilkütuste asendamisest taastuvate energiaallikatega.
Õpiväljund:Koolituse läbinu:
- omab teadmisi hoonete energiasäästlikust renoveerimisest,
- teab energiasäästu võimalustest igapäeva elus,
- omab ülevaadet energiaaudititest ning energiamärgistest,
- omab teadmisi taastuvatest energiaallikatest ning fossiilkütuste asendamisest taastuvate energiaallikatega.
Hindamiskriteeriumid:Osalemine kahel koolituspäeval.
Lisad:
Kommentaar:Kontakt: Riin Luus, riin.luus@kirderannik.ee
27.10.2023 toimub koolituse I moodul (II moodul toimub 6.11.2023)

Koolitust viiakse läbi Leader meetme toel. Koostööprojekti "Rohelised kogukonnad" raames.
Projekti partnerid: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ PAIK
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Martin Kikas, Kalle Virkus, Ülo Kask, Robert Mägi, Nele Ivask
Kontakt:Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Koolitus on tasuta ja mõlemal päeval osalejad saavad tunnistuse koolituse läbimise kohta
Registreerumise algus:15.09.2023 11:00
Registreerumise tähtaeg:25.10.2023
Ajakava:
Toila SPA Hotell, Star klassi seminariruum, Ida-Viru maakond
27.10.2023
09:30 - 09:50Kogunemine ja registreerimine
09:50 - 10:00Tervitus ja sissejuhatus
10:00 - 11:30Hoonete (nii KÜd kui eramud) energiasäästlikuks renoveerimine. Ülesanded korteriühistutele, toetuste saamise võimalused, ELi toetatavad projektid jms.
Lektor: Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
11:30 - 12:15Tehniline konsultant. Kuidas kodusid energiasäästlikuks teha?
Lektor: Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
12:15 - 13:00Energiasäästu võimalused igapäeva elus.
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
13:00 - 14:00lõuna (registreerimisel märkida erisused menüü osas nagu allergia, vegan jne)
14:00 - 15:30Fossiilkütuste asendamine taastuvate energiaallikatega, milliseid küttesüsteeme paigaldada, kuidas neid õigesti käitada, et saada kütusest maksimaalselt energiat kätte.
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ

Esita tellimus