Projekti „Rohelised kogukonnad“ raames Lääne- ja Ida-Virumaal energiasäästu teemalised koolitused

Esita tellimus

Toimumisaeg:06.11.2023
Eesmärk:Koolituse eesmärk on tõsta kohalike mittetulundusühingute ja sihtasutuste, mikroettevõtete, korteriühistute ja aktiivsete kogukonnaliikmete teadlikkust ja võimekust energiamajanduse valdkonnas.
Sihtgrupp:Mittetulundusühingud, SA, mikroettevõtted, korteriühistud, aktiivsed asjast huvitunud kogukonnaliikmed
Teemad:Koolituse käigus saab ülevaate hoonete energiasäästlikust renoveerimisest; energiasäästu võimalustest igapäeva elus; teadmised energiaaudititest ning energiamärgistest; ülevaate taastuvatest energiaallikatest ning fossiilkütuste asendamisest taastuvate energiaallikatega.
Õpiväljund:Koolituse läbinu:
- omab teadmisi hoonete energiasäästlikust renoveerimisest,
- teab energiasäästu võimalustest igapäeva elus,
- omab ülevaadet energiaaudititest ning energiamärgistest,
- omab teadmisi taastuvatest energiaallikatest ning fossiilkütuste asendamisest taastuvate energiaallikatega.
Hindamiskriteeriumid:Osalemine kahel koolituspäeval.
Kommentaar:Kontakt: Riin Luus, riin.luus@kirderannik.ee
6.11.2023 toimub koolituse II moodul

Koolitust viiakse läbi Leader meetme toel. Koostööprojekti "Rohelised kogukonnad" raames.
Projekti partnerid: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ PAIK
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 8 akadeemilist tundi
Koolituse läbimist tõendav dokument:TalTech tunnistus
Lektor:Martin Kikas, Kalle Virkus, Ülo Kask, Robert Mägi, Nele Ivask
Kontakt:Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Koolitus on tasuta ja mõlemal päeval osalejad saavad tunnistuse koolituse läbimise kohta
Registreerumise algus:15.09.2023 11:00
Registreerumise tähtaeg:02.11.2023
Ajakava:
Toila SPA Hotell, Star klassi seminariruum, Ida-Viru maakond
06.11.2023
10:00 - 10:15Kogunemine ja registreerimine
10:15 - 11:00Taastuvad energiaallikad (biomass, päikesepaneelid, päikesekollektorid, soojuspumbad, väiketuulikud jm).
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
11:00 - 11:45Päikesepargid, nende dimensioneerimine, energia salvestamine, seadmete utiliseerimine.
Lektor: Robert Mägi, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
11:45 - 12:30Energiaauditid ja energiamärgised, milleks ja millal vaja. I osa
Lektor: Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
12:30 - 13:30lõuna (registreerimisel märkida erisused menüü osas nagu allergia, vegan jne)
13:30 - 14:15Energiaauditid ja energiamärgised, II osa. Näiteid ja arvutused.
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
14:15 - 15:45Energiakogukonnad (energiaühistud). Energiavaesus ja sellest väljatuleku võimalused.
Lektor: Nele Ivask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ

Esita tellimus