Projekti „Rohelised kogukonnad“ raames Lääne- ja Ida-Virumaal energiasäästu teemalised koolitused

Registreeru

Toimumisaeg:23.10.2023
Eesmärk:Koolituse eesmärk on tõsta kohalike mittetulundusühingute ja sihtasutuste, mikroettevõtete, korteriühistute ja aktiivsete kogukonnaliikmete teadlikkust ja võimekust energiamajanduse valdkonnas.
Sihtgrupp:Mittetulundusühingud, SA, mikroettevõtted, korteriühistud, aktiivsed asjast huvitunud kogukonnaliikmed
Õpiväljund:Koolituse läbinud:
- omab teadmisi hoonete energiasäästlikust renoveerimisest,
- teab energiasäästu võimalustest igapäeva elus,
- omab ülevaadet energiaaudititest ning energiamärgistest,
- omab teadmisi taastuvatest energiaallikatest ning fossiilkütuste asendamisest taastuvate energiaallikatega.
Lisad:
Kommentaar:Kontakt: Kadri Kuusmik, kadri.kuusmik@viko.ee
23.10.2023 toimub koolituse II moodul

Koolitust viiakse läbi Leader meetme toel. Koostööprojekti "Rohelised kogukonnad" raames.
Projekti partnerid: MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ PAIK
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 8 akadeemilist tundi
Lektor:Martin Kikas, Kalle Virkus, Ülo Kask, Robert Mägi, Nele Ivask
Kontakt:Livia Kask, 6202063, livia.kask@taltech.ee
Märkused hinna kohta:Koolitus on tasuta ja mõlemal päeval osalejad saavad tunnistuse koolituse läbimise kohta
Registreerumise algus:11.09.2023 11:00
Registreerumise tähtaeg:04.10.2023
Ajakava:
Maidla Rahvamaja, Maidla tee 56, Savala, Ida-Viru maakond
23.10.2023
09:30 - 10:00Kogunemine ja registreerimine
Ruum: Maidla Rahvamaja
10:00 - 10:45Taastuvad energiaallikad (biomass, päikesepaneelid, päikesekollektorid, soojuspumbad, väiketuulikud jm).
Ruum: Maidla Rahvamaja
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
10:45 - 11:30Päikesepargid, nende dimensioneerimine, energia salvestamine, seadmete utiliseerimine.
Ruum: Maidla Rahvamaja
Lektor: Robert Mägi, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
11:30 - 12:15Energiaauditid ja energiamärgised, milleks ja millal vaja. I osa
Ruum: Maidla Rahvamaja
Lektor: Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
12:15 - 13:00lõuna (registreerimisel märkida erisused menüü osas nagu allergia, vegan jne)
13:00 - 13:45Energiaauditid ja energiamärgised, II osa. Näiteid ja arvutused.
Ruum: Maidla Rahvamaja
Lektor: Ülo Kask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ
13:45 - 15:15Energiakogukonnad (energiaühistud). Energiavaesus ja sellest väljatuleku võimalused.
Ruum: Maidla Rahvamaja
Lektor: Nele Ivask, Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ

Registreeru