Keevituskoordinaator EN1090

Esita tellimus

Toimumisaeg:14. - 21.03.2023
Eesmärk:Koolitus annab teadmised keevitustööde koordinaatoritele standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks.
Sihtgrupp:Keevitustööde koordinaatorid ja keevitusala spetsialistid, kellel on praktilise töö kogemus metallkonstruktsioonide tootmisel.
Teemad:Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd
Õpiväljund:Koolitusel osaleja teab, kuidas toimub ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate ehitustoodete valmistamine standardi EN1090 nõudeid arvestades ning milline on vastutava keevitustööde koordinaatori roll selles.Koolituse programmi aluseks on Euroopa Keevitusföderatsiooni (EWF) juhendmaterjal EWF-652r2-12/SV-O keevituskoordinaatoritele baastasemel (tase B).

Teemad: Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd.
Õppekeel:eesti keel
Maht:auditoorne õppetöö: 25 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 27 akadeemilist tundi
EAP:2.0
TP:19.9 (täienduskoolituse arvestuspunktid)
Tunnistus:TalTech tunnistus
Lektor:Andres Laansoo, Mart Kolnes, Aleksandr Stepanov, Toomas Reha, Aare Kasemaa
Kontakt:Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee
Müügihind:435 EUR + KM / osaleja
Registreerumise tähtaeg:13.03.2023
Ajakava:
TTÜ, Ehitajate tee 5, Tallinn auditoorium täpsustub
14.03.2023
09:00 - 10:30Sissejuhatus:Keeviskonstruktsioonide vastavushindamisele EN 1090 järgi, standardid, põhimõisted: ehitamisklassid, seosed ISO 3834-ga, tehase tootmisohje,katsetamine, keevituskoordinaatori tasemed, pinna ettevalmistusklassdokumentide näiteid
Ruum: U06 304
Lektor: Andres Laansoo
10:45 - 12:15Nõuded keevisliide kvaliteedile- kvaliteeditasemed, mõõtmete ja kuju tolerantsid, tolerantsid, elektroodi siirdeviisid, poolautomaadiga keevitamise iseärasused
Ruum: U06 304
Lektor: Andres Laansoo
12:45 - 14:15Keevitusprotseduuride WPS-de väljatöötamine ja kvalifitseerimine ISO 15614
Ruum: U06 304
Lektor: Aleksandr Stepanov
14:30 - 16:00Keevitajate sertifitseerimine ISO 9606 järgi
Ruum: U06 304
Lektor: Aleksandr Stepanov,
15.03.2023
09:15 - 10:45Keevistoote joonis ja nõuded keevisliidetele, jooniste ülevaatus, ligipääsetavus
Ruum: U06 304
Lektor: Andres Laansoo
11:00 - 12:30Teraste omadused ja liigitamine, terase keevitatavus, süsinikteraste ja roostevaba terase keevitamine
Ruum: U06 304
Lektor: Andres Laansoo
12:45 - 14:15Keevisliite osad, keevismetalli keemilise koostise arvutamine,keevitustootmise efektiivsus ja kaarkeevituse parameetrid
Ruum: U06 304
Lektor: Andres Laansoo
14:45 - 16:15Keevisõmbluste kontroll ja katsetamine. VT katsetamine
Ruum: U06 304
Lektor: Mart Kolnes
21.03.2023
09:00 - 10:30Toodete vastavushindamine. Ettevõtte sertiftseerimine EN 1090 järgi, põhimõtted, tehase tootmisohje, keevitusplaan
Ruum: U06 304
Lektor: Toomas Reha
10:45 - 12:15ISO 3834 põhimõtted ja sertifitseerimine
Ruum: U06 304
Lektor: Toomas Reha
12:45 - 14:15Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd
Ruum: U06 304
Lektor: Aare Kasemaa
14:30 - 16:00test
Ruum: U06 304
Lektor: Andres Laansoo

Esita tellimus